Oficjalna strona parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa

Kategoria: Ogłoszenia Strona 2 z 15

VEDEMECUM WYBORCZE KATOLIKA

Wolne wybory są podstawową instytucją demokratyczną, pozwalającą obywatelom decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Ten doniosły akt, jak wszystkie inne działania katolików, powinien być inspirowany wiarą. Niniejszym dokumentem chcemy pomóc w podejściu do wyborów, które na różnych poziomach (samorządowym, krajowym, europejskim) będą odbywać się w najbliższych miesiącach.

W związku z tym przypominamy podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się katolik.

 1. Uczestnictwo w wyborach

Zaangażowanie i udział w wyborach stanowią dostępny dla każdego obywatela sposób realizacji „prawa i obowiązku” uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym. Udział w wyborach jest obowiązkiem sumienia katolika. Jest to bowiem dowód podstawowego zaangażowania się „na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego”.

 1. Znaczenie dobra wspólnego

 Dobro wspólne stanowi sumę wartości, dzięki którym człowiek, rodzina i społeczność mogą pełniej i łatwiej osiągnąć własną doskonałość. Realizacja tak rozumianego dobra wspólnego może być zapewniona jedynie wtedy, gdy polityka oparta jest o „poprawną koncepcję osoby ludzkiej”. Obowiązek wyborczy wymaga zatem odpowiedzialnych decyzji w oparciu o zasady ładu moralnego.

 1. Wartości nienegocjowalne

W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy:

 1. a) opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, które to prawo „stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej”;
 2. b) z równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Uważają zatem za niedopuszczalne zrównanie z rodziną innych form współżycia;
 3. c) stoją na straży zagwarantowania prymatu rodziców w wychowaniu swoich dzieci;
 4. d) bronią wolności sumienia i wolności religijnej, stanowiącej „serce praw człowieka”;
 5. e) sprzeciwiają się budowaniu świata „tak, jakby Boga nie było”;
 6. f) są zaangażowani na rzecz wewnętrznego i zewnętrznego pokoju, będącego podstawowym warunkiem realizacji dobra wspólnego;
 7. g) troszczą się o etyczny kształt procesów gospodarczych, sprzeciwiając się „ekonomii, która zabija”.

Kwestie te stanowią zbiór zasad, które powinny być uwzględnione podczas podejmowania decyzji wyborczych. „Właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności”.

 1. Uznanie demokratycznych wyborów

O ile obowiązkiem katolika jest udział w głosowaniu i oddanie głosu zgodnie z własnym sumieniem, o tyle w sytuacji, gdy społeczeństwo już dokonało demokratycznego wyboru – nawet jeśli jest on sprzeczny z preferencjami głosującego – należy uszanować jego wynik. W sytuacji, gdyby „sprawujący władzę ustanawiali niesprawiedliwe prawa lub podejmowali działania sprzeczne z porządkiem moralnym, to rozporządzenia te nie obowiązują w sumieniu”. Sprzeciw katolika względem tak stanowionego prawa wynika jedynie z posłuszeństwa Bogu, a nie z racji politycznych.

 1. Modlitwa za Ojczyznę

Mając na uwadze rangę demokratycznych wyborów w budowaniu dobra wspólnego w oparciu o przypomniane zasady, prosimy wszystkich o podjęcie modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.

Rada ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 21.09.2023

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 1.10.2023

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

Drodzy Diecezjalnie!

 

  Wraz z pierwszą niedzielą października rusza kolejna edycja Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. W ramach prowadzonych wykładów będą podejmowane tematy związane z ogólnym wprowadzeniem do Pisma Świętego. Audycje Studium Biblijnego będą emitowane na falach Diecezjalnego Radia RDN w każdą niedzielę o godz. 18.10 oraz powtarzane w poniedziałki o godz. 22.00. Teksty oraz pliki dźwiękowe z wykładami będą zamieszczane na stronach internetowych Tarnowskiego Gościa Niedzielnego oraz Radia RDN.

  Natomiast w niedzielę 8 października br. serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w diecezjalnym Różańcowym Marszu dla Życia i Rodziny, który w tym roku odbędzie się w Mielcu. Rozpoczniemy od Eucharystii sprawowanej o godz. 12.00 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Patronki Mielca, a następnie podążymy w kierunku kościoła św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, modląc się modlitwą różańcową w intencji małżeństw i rodzin oraz ochrony każdego ludzkiego życia, zwłaszcza dzieci przed narodzeniem. Św. Jan Paweł II, idąc za jednomyślnością doktrynalną jaka w tej kwestii panuje od początku Kościoła, w encyklice o Ewangelii życia potwierdził jednoznacznie, „…że bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel czy jako środek, jest zawsze poważnym nieładem moralnym, gdyż jest dobrowolnym zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. (…) Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy, ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka, poznawalnemu przez sam rozum i głoszonemu przez Kościół” (EV 62).

  Każdy zatem katolik jest zawsze zobowiązany w sumieniu, aby bezwarunkowo opowiadać się po stronie prawa do życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia do naturalnego kresu. Z równą determinacją ma także zabiegać o ochronę praw rodziny, opartej na monogamicznym małżeństwie mężczyzny i kobiety. W tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy.

  Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, o podjęcie w naszych wspólnotach parafialnych i rodzinnych wytrwałej modlitwy, zwłaszcza różańcowej, za małżeństwa i rodziny oraz o należyte poszanowanie życia każdej istoty ludzkiej.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 † Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc Różańca świętego. W naszym kościele nabożeństwo różańcowe odprawiane będzie w dni powszednie o godz. 17.15. Bezpośrednio po nim Msza święta. Serdecznie wszystkich zapraszamy i zachęcamy do odmawiania różańca.

Dzisiaj zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 7.00.

We wtorek modlitwy do św. Mikołaja za biednych, chorych, cierpiących i ich opiekunów odmówimy podczas nabożeństwa różańcowego.

We wtorek spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas po Mszy świętej wieczorowej.

Również we wtorek zapraszamy na pierwsze Spotkanie Biblijne, które rozpocznie się o godz. 19.15 w sali na plebanii. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wczytywać się w Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, rozważać je i modlić się nim.

I czwartek miesiąca. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii.

I piątek miesiąca października. Zachęcamy do przyjęcia Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Msze święte o godz. 6.45 i 18.00. Zapraszamy na adorację od godz. 17.00 i nabożeństwo różańcowe o 17.15.

I piątek to również dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Składka jest przeznaczona na pomoc misjom.

Spowiedź:

 • środa – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 17.00 – klasy IV, V i VI
 • czwartek – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 17.00 – klasy VII i VIII
 • piątek – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 17.00

Bardzo prosimy dzieci i młodzież o skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Prosimy rodziców, by zmobilizowali swoje pociechy do spowiedzi w wyznaczonych dniach, ponieważ będzie tylko dwóch spowiedników (ks. Marek jest na urlopie).

Do chorych kapłani udadzą się w piątek przed południem.

W sobotę serdecznie zapraszamy motocyklistów na Mszę świętą o godz. 11.00 jako podziękowanie za szczęśliwy sezon. Po Mszy świętej poczęstunek na placu kościelnym przygotuje Parafialny Zespół Caritas.

W sobotę zapraszamy na nabożeństwo I-sobotnie z rozważaniami i różańcem o godz. 17.00. Po nabożeństwie Msza święta, a po niej katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które przyjmą chrzest w październiku.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań. Różaniec odmówimy o godz. 15.30.

Wydział Misyjny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie organizuje akcję zbiórki starych, zużytych, niepotrzebnych telefonów komórkowych, tabletów i laptopów. Będą one oddane jako elektroniczny złom, a zyskane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę studni w Czadzie. Bardzo serdecznie zachęcamy do włączenia się w tę akcję pomocy naszym braciom i siostrom w Afryce. Zużyte telefony, tablety i laptopy można składać do końca października w pojemniku umieszczonym w przedsionku kościoła.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę i na sprzątanie. Niech Bóg obficie błogosławi naszym Dobroczyńcom. Dzisiaj po Mszach świętych można złożyć ofiarę do puszek na pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze. Serdecznie dziękujemy za otwarte serca.

W zakrystii można nabyć Kalendarz Rolników w cenie 30zł.

W sobotę imieniny będzie obchodziła s. Maria Kamińska. Składamy już dzisiaj najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej. Niech Siostra całym swoim życiem świeci blaskiem świętości i oddania się na chwałę Bogu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 24.09.2023

We wtorek zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, po której modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Mikołaja o jedność w rodzinach, Parafii, Ojczyźnie, na świecie i jedność chrześcijaństwa. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Mikołaja.

W czwartek na godzinę 17.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii świętej z klas III wraz z rodzicami. Spotkanie z dziećmi odbędzie się w kościele. Rodziców zapraszamy na spotkanie w WOK-u. Po spotkaniu wszyscy będziemy uczestniczyć w Mszy świętej.

W sobotę dzieci ze scholi i Dziewczęcej Służby Maryjne wyruszą na pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Rity w Nowym Sączu, gdzie o godz. 9.30 będzie Msza święta. Po modlitwie do Patronki od spraw trudnych przewidziane jest zwiedzania skansenu i Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 8.30.

Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się miesiąc październik – miesiąc Różańca. W naszym kościele nabożeństwo różańcowe odprawiane będzie w dni powszednie o godz. 17.15, po nim Msza święta. W niedziele po Mszy świętej o godz. 16.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy i zachęcamy do odmawiania różańca. Szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież. Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym w kościele, prosimy, aby odmawiać różaniec w domu lub przy kapliczkach. Zachęcamy do rodzinnej wspólnej modlitwy różańcowej.

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 7.00.

W środę na godz. 19.00 zapraszamy na spotkanie Grupę Dorosłych. Temat spotkania: „Różaniec – modlitwą rodziny”.

Od października zapraszamy na Spotkania Biblijne, które odbywać się będą we wtorki w sali na plebanii o godz. 19.00. Podczas tych spotkań rozważać będziemy fragmenty Pisma Świętego, uczyć się je czytać i modlić się nimi.

W naszej parafii jest organizowana pielgrzymka do Torunia, Gniezna, Lichenia, Kalisza i Gidel w dniach 20-22 października 2023. Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 14.00, powrót około godz. 22.00. Koszt wyjazdu – 500 zł. W cenę wliczony jest przejazd oraz noclegi ze śniadaniem. Zapisy w zakrystii z zaliczką 200 zł do końca tego tygodnia.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. Niech Bóg obficie błogosławi naszym Dobroczyńcom. Dzisiaj po Mszach świętych można złożyć ofiarę do puszek na sprzątanie kościoła.

Państwo Zaziąbłowie z Górzan pragną serdecznie podziękować strażakom, sąsiadom i wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą w gaszeniu pożaru i obronie budynków mieszkalnych. Podziękowanie kierują również wobec wszystkich pomagających w uprzątnięciu wszystkich zniszczonych rzeczy. Swoją wdzięczność wyrażają w modlitwie, a w intencji wszystkich dobrodziejów została zamówiona Msza święta w dzisiejszą niedzielę o godz. 9.00.

Ze względu na spore straty poniesione w wyniku pożaru, jako wspólnota parafialna pragniemy się włączyć w pomoc. Dlatego w przyszłą niedzielę po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę do puszek z przeznaczeniem na pomoc dla państwa Zaziąbłów. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy za otwarte serca!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 17.09.2023

We wtorek zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, po której modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Mikołaja za rodziny naszej Parafii. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Mikołaja.

W środę na wieczorną Mszę świętą zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania z klas VIII wraz z rodzicami. Po Mszy świętej spotkanie.

Można się jeszcze zapisać na pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę 24 września. Hasłem pielgrzymki są słowa: „Świętość w codzienności”. Zapisy w zakrystii. Wyjazd o godz. 4.00 od Kłodnego.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. Niech Bóg obficie błogosławi naszym Dobroczyńcom. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę do puszek na sprzątanie kościoła.

Sołtys wsi Tylmanowa zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w Wiejskim Ośrodku Kultury w przyszłą niedzielę (24.09.2023) o godz. 8.00.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 10.09.2023

Rozpoczęliśmy dzisiaj Tydzień Wychowania. W naszych modlitwach wypraszajmy światło Ducha Świętego dla rodziców, nauczycieli i wychowawców. Niech z miłością i mądrością formują serca i umysłu dzieci i młodzieży. Przy okazji warto sobie przypomnieć, że wielką pomocą w formacji dzieci i młodzieży są czasopisma katolickie, które można nabyć przy wyjściu z kościoła.

Zapraszamy dzisiaj na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00.

We wtorek zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, po której modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Mikołaja za zakochanych i narzeczonych oraz modlących się o dobrą żonę i dobrego męża. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Mikołaja.

We wtorek po Mszy wieczorowej spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas.

W środę zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00 i procesję fatimską z różańcem. O niesienie figury Matki Boskiej Fatimskiej i odmawianie poszczególnych dziesiątków różańca prosimy Róże: 10 Róża (Katarzyny Wąchała), 14 Róża (Józefy Piszczek), 15 Róża (Marii Udziela) i 18 Róża (Haliny Michałczak). Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy włączymy w nabożeństwo fatimskie.

W środę po Mszy świętej wieczorowej i procesji spotkanie Grupy Dorosłych.

W czwartek (14.09) obchodzić będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. O ile będzie dobra pogoda, zapraszamy na drogę krzyżową na Kalwarii Tylmanowskiej o godz. 17.00. Bardzo prosimy, by na to święto uporządkować nie tylko Kalwarię Tylmanowską, ale również zadbać o przydrożne krzyże i kapliczki.

Spotkania formacyjne:

 • Ministranci – sobota o godz. 8.30
 • Lektorzy – sobota o godz. 9.30
 • Schola dziecięca – sobota o godz. 9.00
 • Dziewczęca Służba Maryjna – druga i czwarta sobota miesiąca o godz. 10.00
 • Grupa Młodzieżowa – piątek o godz. 19.00

Można zapisać na pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę 24 września. Hasłem pielgrzymki są słowa: „Świętość w codzienności”. Zapisy w zakrystii.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. Niech Bóg obficie błogosławi naszym Dobroczyńcom.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 3.09.2023

Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 7.00 zmiana tajemnic Żywego Różańca.

W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny. Wszystkich uczniów, nauczycieli, a także rodziców zapraszamy na Mszę świętą o godz. 8.00. Chcemy wypraszać światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla wszystkich dzieci i młodzieży, jak również dla tych, którzy troszczą się o wychowanie i kształcenie młodego pokolenia.

We wtorek zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, po której modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Mikołaja za biednych, chorych, cierpiących i ich opiekunów. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Mikołaja.

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.45. Zachęcamy do pisania próśb do Matki Bożej.

W czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 w intencji uproszenia łaski nowych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej Parafii.

W piątek obchodzić będziemy uroczystość Narodzenia NMP, głównej Patronki naszej Diecezji. Poświęcenie ziarna siewnego po Mszach świętych o godz. 6.45 i 18.00.

W sobotę na godz. 9.00 zapraszamy na spotkanie dzieci, które śpiewają w scholi dziecięcej. Bardzo mile będą widziane dzieci, które chciałyby się zaangażować w działalność scholi.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. Niech Bóg obficie błogosławi naszym Dobroczyńcom. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna.

Do 18 września trwa rekrutacja na studia magisterskie z teologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie na specjalność katechetyczno-pastoralną dla osób świeckich i zakonnych przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej oraz na 2-letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli.

Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale. Szczegółowe informacje na stronie Wydziału.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej informuje o możliwości skorzystania z usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń lub na stronach GOPS Ochotnica Dolna i Urzędu Gminy.

W ubiegłym tygodniu zmarli: śp. Ludwik Mikołajczyk (lat 76) z Osiedla Kłodne i pochodząca z naszej Parafii śp. Józefa Ciesielka (lat 65). Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 27.08.2023

We wtorek zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, po której modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Mikołaja w intencji naszej Parafii. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Mikołaja.

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.45. Zachęcamy do pisania próśb do Matki Bożej.

I piątek miesiąca września. Zachęcamy do przyjęcia Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Msze święte o godz. 6.45 i 18.00. Zapraszamy na adorację od godz. 17.00 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.45.

I piątek to również dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Składka jest przeznaczona na pomoc misjom.

Spowiedź:

 • środa – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 17.00 – klasy IV, V i VI
 • czwartek – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 17.00 – klasy VII i VIII
 • piątek – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 17.00

Bardzo prosimy dzieci i młodzież o skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Niech w rozpoczynający się wkrótce rok szkolny dzieci i młodzież wejdą z czystymi sercami. Prosimy rodziców, by zmobilizowali swoje pociechy do spowiedzi w wyznaczonych dniach, ponieważ będzie tylko dwóch spowiedników (ks. Roman jeszcze jest na urlopie).

Do chorych kapłani udadzą się w piątek przed południem.

W sobotę zapraszamy na nabożeństwo I-sobotnie z rozważaniami i różańcem o godz. 17.00. Po nabożeństwie Msza święta, a po niej katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które przyjmą chrzest we wrześniu.

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 7.00.

W przyszłą niedzielę (3.09) o godz. 13.00 ks. Marek Sędek z Kopiej Górki odprawi Mszę świętą na Błyszczu.

Organizujemy autobus dla tych, którzy chcieliby pojechać na uroczystości beatyfikacji rodziny Ulmów do Markowej koło Łańcuta 10 września. Wyjazd o godz. 4.30 od Kłodnego. Zapisy w zakrystii do końca tygodnia.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. Niech Bóg obficie błogosławi naszym Dobroczyńcom.

Pragniemy poinformować, że zmienił się numer telefonu do naszej Parafii. Nowy numer to: 797 369 461. Jest on zamieszczony na stronie internetowej Parafii.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 20.08.2023

We wtorek zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, po której modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Mikołaja o jedność w rodzinach, Parafii, Ojczyźnie, na świecie i o jedność chrześcijaństwa. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. Mikołaja.

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.45. Zachęcamy do pisania próśb do Matki Bożej.

Trwa Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Wspierajmy pielgrzymów naszą modlitwą. Dołączajmy również intencje, które nosimy w naszych sercach. Niech Jasnogórska Pani raczy je zanieść przed tron Jezusa.

Wyjazd na wejście Pielgrzymki na Jasną Górę – w piątek o godz. 9.15 z parkingu przy kościele.

W sobotę przeżywać będziemy uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Zapraszamy na Msze święte o godz. 6.45 i 18.00.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę oraz za ofiary na Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Szczawnicy. Niech Bóg obficie błogosławi naszym Dobroczyńcom.

Przypominamy o możliwości zapisania się na pielgrzymkę do Medjugorie i sanktuariów Chorwacji w terminie 12-19 września 2023. Szczegółowy program zamieszczony jest w gablocie i na naszej stronie internetowej. Zapisać się można w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio w Biurze.

Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy obfitości Bożych łask w rozpoczynającym się tygodniu, a przebywającym na urlopach życzymy miłego wypoczynku. Niech Bóg wszystkim błogosławi!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 13.08.2023

Dzisiaj zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. O godz. 15.30 odmówimy różaniec podczas procesji fatimskiej. Po różańcu Msza święta.

We wtorek przeżywać będziemy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to uroczystość obowiązkowa, to znaczy, że obowiązkiem człowieka wierzącego jest uczestniczenie we Mszy świętej. Msze święte w naszym kościele będą odprawione według porządku niedzielnego, tzn. o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 16.00. Poświęcenie ziół i kwiatów podczas każdej Mszy świętej.

Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zaprasza do wzięcia udziału w Diecezjalnym Studium Rodziny. Zajęcia będą odbywać się od września do czerwca w jedną sobotę miesiąca w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Uczestnicy zajęć otrzymają wiadomości m. in. za zakresu: naturalnych metod rozpoznawania płodności, psychologii małżeństwa i rodziny, prawa kanonicznego, teologii. Szczegółowe informacje na stronie www.drtarnow.pl i w kancelarii parafialnej. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do Ks. Proboszcza w terminie do 27 sierpnia.

Mimo, że w ubiegłym tygodniu nie odbyła się Msza święta na Błyszczu, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie uroczystości. Serdecznie dziękujemy władzom Gminy Ochotnica Dolna na czele z panem Wójtem Tadeuszem Królczykiem za wyrównanie drogi i porządki wokół szlaku i na samym Błyszczu, za duży wkład finansowy oraz za organizację nagłośnienia i toalet. Dziękujemy Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury na czele z panią kierowniczką Anetą Wolańską za wszelką pomoc logistyczną i za udostępnienie kuchni WOK. Dziękujemy Związkowi Podhalan za ich wielkie zaangażowanie. Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację uroczystości. Na koniec pragniemy podziękować naszemu chórowi parafialnemu „Misericordia” prowadzonego przez s. Lorettę za przygotowanie oprawy muzycznej liturgii. Cieszymy się, że chór mógł wziąć udział we Mszy świętej w Krościenku i wszystkich nas reprezentować. Wszyscy widzimy ilu ludzi i ile pracy wymagała organizacja uroczystości, która niestety, ze względu na pogodę, na Błyszczu się nie odbyła. U Boga jednak nic nie ginie. Ofiarujmy więc ten nasz wysiłek Panu Bogu. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli odprawić Mszę świętą na Błyszczu i nic nam już w tym nie przeszkodzi.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. Dzisiaj przed kościołem można ofiarą do puszki wesprzeć Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które działa w Szczawnicy. Celem tej pomocy jest dalsza budowa budynku mieszkalno-usługowego dla osób niepełnosprawnych w Szlachtowej.

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, Radio RDN Nowy Sącz oraz Gmina Ochotnica Dolna zapraszają do kina plenerowego przy WOK Tylmanowa, które odbędzie się 15 sierpnia o godz. 20.00. Będzie można zobaczyć rodzinny film pt. „Wakacje Mikołajka”. Szczegóły na stronach organizatorów.

Biuro Pielgrzymkowe Online Travel, z którym byliśmy we Włoszech, organizuje pielgrzymkę do Medjugorie i sanktuariów Chorwacji w terminie 12-19 września 2023. Szczegółowy program zamieszczony jest w gablocie i na naszej stronie internetowej. Zapisać się można w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio w Biurze.

Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy obfitości Bożych łask w rozpoczynającym się tygodniu, a przebywającym na urlopach życzymy miłego wypoczynku. Niech Bóg wszystkim błogosławi!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 6.08.2023

Dzisiaj zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 7.00.

Ze względu na warunki pogodowe Msza święta na Błyszczu została odwołana!

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tych uroczystościach zapraszamy do kościoła w Krościenku na Mszę świętą o godz. 14.00.

We wtorek o godz. 18.00 Msza święta, po której modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Mikołaja za zakochanych i narzeczonych oraz modlących się o dobrą żonę i dobrego męża.

W przyszłą niedzielę (13 sierpnia) zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. O godz. 15.30 odmówimy różaniec podczas procesji fatimskiej. Do niesienia figury Matki Bożej i odmawiania poszczególnych dziesiątków różańca prosimy członków Róż: 10 (Antoniego Adamczyka), 11 (Józefy Chlebek), 12 (Marii Gabryś) i 13 (Marceliny Warzechy). Po różańcu Msza święta.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna, a przed kościołem będzie można ofiarą do puszki wesprzeć Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które działa w Szczawnicy. Celem tej pomocy jest dalsza budowa budynku mieszkalno-usługowego dla osób niepełnosprawnych w Szlachtowej.

Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy obfitości Bożych łask w rozpoczynającym się tygodniu, a przebywającym na urlopach życzymy miłego wypoczynku. Niech Bóg wszystkim błogosławi!

Strona 2 z 15

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén