30. kwietnia 2000 roku ks. bp Wiktor Skworc dokonał poświęcenia nowej świątyni pw. Miłosierdzia Bożego. Kościół, budowany od 1992 roku, powstał obok starego kościoła pw. św. Mikołaja. Murowany kościół posiada trójbocznie zakończone prezbiterium oraz jedną trzyczęściową nawę. Do prezbiterium przylega zakrystia. Do nawy, z kolei przylega boczna kaplica chrzcielna pw. św. Rodziny. Do kościoła prowadzą trzy wejścia. Wejście główne od strony wschodniej, przez przedsionek, od strony południowej wejście przez kaplicę św. Rodziny oraz wejście przez zakrystię.