Od 1350 r. Tylmanowa stanowiła parafię, która pierwotnie nazywała się Villa Ywconis i należała do dekanatu długopolskiego „Longus Camopus” (Długopole k. Nowego Targu), archidiakonatu sądeckiego, biskupstwa krakowskiego.

1565 Pierwsza wizytacja parafii, dokonana przez biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego

Do parafii Tylmanowa należała pierwotnie także Ochotnica. Także po tym, jak w 1566 powstał kościół w Ochotnicy, miejscowość ta należała do tylmanowskiej parafii aż do 1925 roku.

29 IV 1756 Pożar kościoła – zniszczeniu uległy także księgi parafialne oraz dokument fundacyjny.

1760 Poświęcenie kościoła pw. św. Mikołaja, dokonane przez dziekana dekanatu nowotarskiego – ks. Jakuba Laskiego na mocy delegacji biskupa krakowskiego.

 1786 Tylmanowa przechodzi do nowopowstałego biskupstwa tarnowskiego.

1793 Pierwsza wizytacja kanoniczna parafii, dokonana przez biskupa tarnowskiego Floriana Janowskiego.

1843-1845 Okres generalnej renowacji oraz częściowej przebudowy kościoła.

1971 Wykonanie nowej polichromii kościoła pw. św. Mikołaja.

1992 Początek budowy nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego

30 IV 2000 Poświęcenie nowego kościoła, dokonane przez ordynariusza tarnowskiego biskupa Wiktora Skworca.