Rozmowy kanoniczne z narzeczonymi przeprowadza ks. Proboszcz w piątki po wieczornej Mszy świętej.

Bardzo prosimy, aby wcześniej umówić się na termin planowanej rozmowy kanonicznej przed zawarciem małżeństwa.

Można to uczynić telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub osobiście w kancelarii parafialnej. 

DOKUMENTY

KONIECZNE DO PODJĘCIA ROZMOWY KANONICZNEJ

PRZED SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

 

Do kancelarii parafialnej zgłaszamy się 3 miesiące przed planowanym ślubem z następującymi dokumentami:

 1. Dowód osobisty względnie inny dokument tożsamości zaopatrzony w fotografię i zawierający: dane personalne, datę i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców
 2. Świadectwo chrztu (metryka chrztu) ważne sześć miesięcy
 3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania lub adnotacja o tym fakcie na metryce chrztu
 4. Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
 5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne 6 miesięcy), wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, względnie odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli nupturienci pozostają ze sobą w związku cywilnym
 6. W przypadku zaistnienia przeszkód małżeńskich konieczny jest reskrypt odpowiedniej władzy kościelnej z udzieloną dyspensą od przeszkody (kan. 1078-1082)
 7. Świadectwo uczestnictwa w katechezie przedślubnej (kurs przedmałżeński)
 8. Dwa spotkania w katolickiej poradni rodzinnej
 9. Zaświadczenie (zaświadczenia) o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych lub dyspensy od nich
 1. W zależności od sytuacji, należy przedstawić następujące dokumenty:

– świadectwo zgonu współmałżonka (cywilne lub kościelne), jeśli nupturient jest wdowcem lub wdową;

– odpis wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa wraz z dekretem wykonawczym;

– odpis wyroku orzekającego rozwód cywilny, jeśli nupturient pozostawał wcześniej w związku cywilnym z inną osobą (dotyczy także osób po kanonicznym stwierdzeniu nieważności małżeństwa);

– zezwolenie ordynariusza miejsca lub proboszcza, jeśli małżeństwo będzie zawierane poza którąś z uprawnionych parafii (kan. 1115);

– zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią wraz ze zgodą sądu rodzinnego;

 • kopie podań o stosowne dyspensy lub zezwolenia, jeśli takie pisma były sporządzane.

Dzień skupienia dla narzeczonych odbywa się w czwartą niedzielę: stycznia, marca, maja, lipca, września i listopada o godz. 14.30 w domu katechetycznym w Łącku.