Parafia Tylmanowa

Oficjalna strona parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 19.05.2024

Jutro obchodzić będziemy święto NMP Matki Kościoła. Msze święte w naszym kościele o godz. 6.45 i 18.00.

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele i święta o godz. 15.30. Uwaga: Msza święta jest odprawiana zaraz po nabożeństwie majowym!

We wtorek modlitwy za rodziny naszej Parafii przez wstawiennictwo św. Mikołaja włączymy w nabożeństwo majowe.

We czwartek uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Módlmy się w intencji kapłanów wypraszając dla nich łaskę gorliwości i świętości. Prośmy również o nowe powołania kapłańskie z naszej Parafii.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres Komunii świętej wielkanocnej. Trzecie przykazanie kościelne mówi: Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, Komunię świętą przyjmować. Jeśli więc ktoś jeszcze nie wypełnił tego obowiązku, serdecznie zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednanie i do przyjęcia Komunii świętej.

Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Już dzisiaj o przygotowanie ołtarzy prosimy mieszkańców następujących osiedli:

  • ołtarz 1 – osiedle Piszczki
  • ołtarz 2 – osiedla Obłaz Wyżny i Makowica
  • ołtarz 3 – osiedle Gabrysie
  • ołtarz 4 – osiedle Górki i Zagonie

Prosimy również o przygotowanie feretronów i sztandarów.

Z całego serca dziękujemy za wszelkie złożone ofiary w ubiegłą niedzielę. Niech Bóg błogosławi wszystkim Dobrodziejom. Dzisiaj po Mszach świętych można złożyć ofiarę do puszki na sprzątanie kościoła.

INTENCJE MSZALNE 19-26.05.2024

NIEDZIELA         19 MAJA

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

7.00      1) W intencji Parafian

9.00      1) śp. Małgorzata Michalska z intencji siostry z rodziną i chrześnicy

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Józefa Kasprzak – 1 r. śmierci z intencji córki Anny z rodziną

5) śp. Paulina Zacher – r. śmierci z intencji córki Danuty z rodziną

6) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Małgorzaty i Zbigniewa Gabryś z rodziną

11.00    1) śp. Tomasz Ligas – 3 r. śmierci z intencji żony z rodziną 

 

16.00    1) śp. Jan Kozielec – r. śmierci  

 

 

PONIEDZIAŁEK                20 MAJA

NMP MATKI KOŚCIOŁA

6.45      1) śp. Stanisław Adamczyk – r. śmierci z intencji syna Andrzeja z rodz.

 

18.00    1) śp. Karolina Ciesielka

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Bożeny Koczur z rodziną

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji koleżanek z klasy

6) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Pawła i Stanisławy Ligas z rodziną

7) śp. Stanisław Ziemianek z intencji rodziny Bodziarczyków

 

  

WTOREK            21 MAJA

6.45      1) śp. Marcin, Zofia i Maria Zacher

Poza:

1) śp. Stanisław Paluch z intencji dzieci z rodzinami

 

18.00    1) W intencji Róży Rodziców św. Rity

2) śp. Zofia Kamińska z intencji brata

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji koleżanki Krystyny

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji koleżanek z klasy

6) śp. Stanisław Ziemianek z intencji Stefana, Mariusza i Katarzyny Wlezień

 

 

ŚRODA               22 MAJA

 

6.45      1) śp. Kazimierz, Wojciech i Józefa Zacher z intencji Bogusławy z rodz.

18.00    1) śp. Aniela, Władysław, Marian i Roman Krok, Maria Koszyk

2) śp. Helena Kozielec z okazji Dnia Matki z intencji dzieci

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Karolina Ligas – r. śmierci, mąż Ludwik z intencji syna z rodziną

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Michała i Anny Michałczak

 

 

CZWARTEK        23 MAJA

 

6.45      1) śp. Hubert Marondel z intencji syna z rodziną

Poza:

1) śp. Danuta – r. urodzin

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Bogusława – 12 r. ślubu

2) śp. Karol Młynarczyk

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Stanisława i Zofii Michałczak z rodziną

 

 

PIĄTEK               24 MAJA

 

6.45      1) śp. Anna Ziemianek

2) śp. Maria Ligas – r. śmierci

 

18.00    1) śp. Anna Jurkowska z intencji syna Bogusława z rodziną  

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Maria Noworolnik z intencji córki Marii z rodziną

5) śp. Stanisław Piszczek z intencji rodziny

 

 

SOBOTA             25 MAJA

 

6.45      1) śp. Maria Noworolnik z intencji męża

              2) śp. Maria Kozielec z okazji Dnia Matki z intencji dzieci

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Filipa – 1 r. urodzin z intencji rodziców

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Beaty i Jana Brezina z okazji r. ślubu  

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Stanisław Podgórski – r. śmierci

5) śp. Józefa Jankowska – r. śmierci z intencji syna

6) śp. Czesław Kozielec

 

 

NIEDZIELA         26 MAJA

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

7.00      1) śp. Wincenty Kozielec – 16 r. śmierci             

Poza:

1) śp. Stanisława i Kazimierz Mastalscy z intencji córki z rodziną

9.00      1) W intencji Parafian

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Stanisław Gruca – r. śmierci

5) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla pewnej osoby – 70 r. urodzin

11.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Stanisława Michałczaka – 1 r. święceń kapłańskich

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii – 80 r. urodzin z intencji dzieci z rodzinami

 

16.00    1) śp. Stanisław Chlebek – r. śmierci z intencji córki Haliny z mężem

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 12.05.2024

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny
i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo
w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi
o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Serdecznie zapraszamy dzisiaj na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań w Księdze Łask.

Jutro 13 dzień maja. Nabożeństwo majowe o godz. 17.30. Bezpośrednio po nim Msza święta, po której serdecznie zapraszamy na pierwszą w tym roku fatimską procesję różańcową. Do niesienia figury Matki Boskiej Fatimskiej prosimy członków Róż Żywego Różańca: 1 Róża Matek – zelatorka Krystyna Ziemianek; 2 Róża Matek – zelatorka Maria Biały; 3 Róża Matek – zelatorka Zofia Bodziarczyk i 5 Róża – zelatorka Bogusława Ligas. Zelatorów tych Róż prosimy o prowadzenie modlitwy różańcowej (odmawianie poszczególnych dziesiątków różańca).

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele i święta o godz. 15.30. Uwaga: Msza święta jest odprawiana zaraz po nabożeństwie majowym!

We wtorek modlitwy za zakochanych i narzeczonych oraz modlących się o dobrą żonę i dobrego męża przez wstawiennictwo św. Mikołaja włączymy w nabożeństwo majowe.

W czwartek imieniny będzie obchodził ks. biskup Andrzej Jeż, ordynariusz naszej Diecezji. Polecajmy jego posługę i osobę opiece Matki Bożej i św. Andrzeja Boboli.

W sobotę Dziewczęca Służba Maryjna uda się z pielgrzymką do Zakliczyna, gdzie będzie miało miejsce błogosławieństwo przewodniczek. Również z naszej parafii będziemy mieć nową przewodniczkę – Amelię Noworolnik.

Zapraszamy na pielgrzymkę do Zabawy – sobota 18 maja 2024. Wyjazd o godz. 12.00. W programie: udział w drodze krzyżowej śladami męczeństwa bł. Karoliny o godz. 15.00 i Msza święta z modlitwą o uzdrowienie o godz. 18.00. Zapisy w zakrystii do czwartku. Koszt 50zł.

Z całego serca dziękujemy za wszelkie złożone ofiary w ubiegłą niedzielę. Dziękujemy również rodzicom młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania za złożenie ofiary na potrzeby parafii w wysokości 1.000zł i rodzicom dzieci I-Komunijnych za ofiarę 1.500zł. W najbliższym czasie poinformujemy na jaki cel zostały przeznaczone te ofiary. Niech Bóg błogosławi wszystkim Dobrodziejom. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę do puszki na sprzątanie kościoła.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak aktywnie włączyli się w zorganizowanie i przeprowadzenie rozpoczęcia sezonu rowerowo-motocyklowego. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas, Kołu Gospodyń Wiejskich, Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury, RMK Tylmanowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej i w Zarzeczu, Rejonowemu Centrum Krwiodawstwa w Nowym Targu, przewodniczkom DSM oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę inicjatywę.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Franciszka Ziajkiewicza (lat 90) z Osiedla Brodki. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!

INTENCJE MSZALNE 12-19.05.2024

NIEDZIELA         12 MAJA           

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

7.00      1) śp. Maria Dulak – 1 r. śmierci z intencji córki z rodziną

Poza:

1) śp. Anna Ligas – 2 r. śmierci z intencji córki Celiny z rodziną

2) śp. Stefan Łopata z intencji syna z rodziną

9.00      1) śp. Kazimierz Podgórski – r. śmierci

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana z okazji urodzin

11.00    1) śp. Helena i Stanisław Chlebek z intencji wnuków Kingi i Tomasza

Poza:

1) śp. Józefa i Tomasz Chlebek

 

16.00    1) W intencji Parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK                13 MAJA

6.45      1) O powrót do zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Moniki

2) śp. Jan Kozielec z intencji syna z rodziną

 

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń 2 Róży Matek oraz za zmarłe członkinie tej Róży

2) śp. Jan Ligas – r. śmierci z intencji siostry Heleny z rodziną

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Stanisława i Jadwigi Jurek

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Damiana Zboźnia

6) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Lucyny i Zbigniewa Zasadny

 

 

WTOREK            14 MAJA

6.45      1) śp. Karolina i Stanisław Noworolnik

Poza:

1) O światło Ducha Świętego i dobre zdanie egzaminów dla uczniów klasy VIII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej z intencji rodziców

 

18.00    1) O powrót do zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Moniki z intencji męża i dzieci

2) śp. Paweł i Maria Ziemianek z intencji domowników

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Katarzyny i Józefa Zabrzeskich

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Danuty i Stanisława Zboźniów

 

 

ŚRODA               15 MAJA

 

6.45      1) śp. Agnieszka i Jan Franczyk

2) śp. Maria i Franciszek Udziela

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny – 50 r. urodzin

18.00    1) śp. Stanisław Chlebek z intencji córki Bernadetty z mężem

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Zofia i Stanisław Barnaś

5) śp. Anna i Stanisław Ciesielka – r. śmierci z intencji rodziny

 

 

CZWARTEK        16 MAJA

 

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Czesława – r. ślubu

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Jacka – 4 r. ślubu

18.00    1) śp. Karolina Jachymiak – r. śmierci, mąż Franciszek

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Danuty i Stanisława Zboźniów

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Marzeny i Michała Zborowskich

6) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna z intencji rodziców

PIĄTEK               17 MAJA

 

6.45      1) śp. Agnieszka i Tomasz Jachymiak z intencji córki Marii z rodziną

 

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii – r. urodzin

2) śp. Maria Udziela – r. śmierci

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Krystyny i Romana Surma

5) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Stanisława Ligas z intencji dzieci z rodzinami

SOBOTA             18 MAJA

 

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Danuty i Kazimierza – 35 r. ślubu

              2) śp. Anna Ligas – r. śmierci

Poza:

1) śp. Aleksandra i Franciszek Zbozień

 

18.00    1) śp. Franciszek Rams – r. śmierci

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Karolina i Stanisław Noworolnik

5) śp. Anna i Mikołaj Chlebek

 

 

NIEDZIELA         19 MAJA           

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

7.00      1) W intencji Parafian

9.00      1) śp. Małgorzata Michalska z intencji siostry z rodziną i chrześnicy

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Józefa Kasprzak – 1 r. śmierci z intencji córki Anny z rodziną

5) śp. Paulina Zacher – r. śmierci z intencji córki Danuty z rodziną

6) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Małgorzaty i Zbigniewa Gabryś z rodziną

11.00    1) śp. Tomasz Ligas – 3 r. śmierci z intencji żony z rodziną

 

16.00    1) śp. Jan Kozielec – r. śmierci

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 5.05.2024

KOMUNIKAT  BISKUPA  TARNOWSKIEGO

 Drodzy Diecezjanie!

 Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem sosnowieckim biskupa Artura Ważnego, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. Wyrażamy głęboką radość z tego faktu i składamy biskupowi Arturowi serdeczne gratulacje. Gorąco proszę Was, drodzy Diecezjanie, o modlitwę w Jego intencji, aby mógł jak najowocniej służyć Kościołowi i podejmować z apostolską gorliwością stojące przed nim nowe obowiązki i wyzwania, trafnie odczytując współczesne znaki czasu. Proszę o szczególną modlitwę w intencji biskupa Artura w dniu jego ingresu do katedry w Sosnowcu, który będzie miał miejsce w sobotę 22 czerwca.

Niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, obficie błogosławi biskupowi Arturowi na drogę pełnienia nowych obowiązków, zaś orędownictwo Bożej Rodzicielki oraz świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej, niech wyjednuje potrzebne łaski.

 † Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Dzisiaj zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 7.00.

Również dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 12.30 dzieci z klas III przyjmą po raz pierwszy Komunię świętą. Bardzo prosimy wszystkich Parafian o objęcie modlitwą dzieci I-Komunijne i ich rodziców. Niech Jezus przychodzący do ich serc napełni ich wiarą i miłością do Pana Boga!

Do soboty trwać będzie tzw. Biały Tydzień. Dzieci I-Komunijne wraz z rodzicami zapraszamy na nabożeństwa majowe i Msze święte wieczorowe. Trzeba ucieszyć się obecnością Jezusa w sercu i za tę obecność podziękować.

Nabożeństwa majowe są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele i święta o godz. 15.30. Uwaga: Msza święta jest odprawiana zaraz po nabożeństwie majowym!

We wtorek modlitwy za biednych, chorych, cierpiących i ich opiekunów przez wstawiennictwo św. Mikołaja włączymy w nabożeństwo majowe.

W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Nowenną będziemy się modlić przed nabożeństwem majowym.

W sobotę serdecznie zapraszamy na otwarcie sezonu rowerowo-motocyklowego. Msza święta z poświęceniem rowerów, motocykli i innych pojazdów zostanie odprawiona o godz. 11.00. Wcześniej, o godz. 10.00, zapraszamy motocyklistów na krótką przejażdżkę. Po Mszy świętej zachęcamy, by wziąć udział w pikniku, podczas którego będą m.in.: gry i zabawy dla dzieci zorganizowane przez animatorki DSM, miasteczko rowerowe dla dzieci, dmuchańce i malowanie twarzy, będzie można pooglądać motocykle, a także rowery do jazdy terenowej, które zaprezentują członkowie RMK Tylmanowa. Oczywiście będą również suto zastawione stoły, o co postarają się członkinie Parafialnego Caritas i działającego od niedawna Koła Gospodyń Wiejskich w Tylmanowej. Oczywiście ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na pomoc potrzebującym, którą niesie Caritas oraz na KGW. Wszystkich, którzy chcą i mogą, zachęcamy do podzielenia się najdroższym darem – własną KRWIĄ. Podczas trwania pikniku w Wiejskim Ośrodku Kultury będzie można oddać krew. Zatem serdecznie zapraszamy wszystkich z rowerami, hulajnogami, quadami, motocyklami, motorowerami itd. Niech wspólna modlitwa i zabawa połączy wszystkich kochających ruch i podróże!

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Serdecznie zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań w Księdze Łask.

Z całego serca dziękujemy za wszelkie złożone ofiary w ubiegłą niedzielę i w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Niech Bóg błogosławi wszystkim Dobrodziejom.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Weronikę Ligas (lat 84) z Osiedla Potok. Polećmy zmarłą Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!

INTENCJE MSZALNE 5-12.05.2024

NIEDZIELA         5 MAJA

7.00      1) W intencji Róż Żywego Różańca

Poza:

1) śp. Stanisław Opyd z okazji imienin z intencji rodziców i rodzeństwa

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach Rudzewiczów i Nosalów

9.00      1) śp. Stanisława i Kazimierz Mastalscy

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny – r. urodzin z intencji rodziców

11.00    1) W intencji Parafian

Poza:

1) śp. Maria Chlebek i zmarli z rodziny

12.30    1) W intencji dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię świętą i w intencji ich rodziców

16.00    1) śp. Henryk Jargiło – 5 r. śmierci z intencji syna z rodziną

PONIEDZIAŁEK                6 MAJA

6.45      1) śp. Helena i Jan Majewscy

18.00    1) śp. Stanisław Chlebek z intencji córki Magdaleny

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Jan Kozielec z intencji syna z rodziną

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Marceliny z mężem

6) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Kazimierza Kamińskiego

7) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Zofii i Tadeusza Hebdów

WTOREK            7 MAJA

6.45      1) śp. Bernard Matyszok z intencji Genowefy i Stanisława Piszczków

2) śp. Stanisław Ziemianek – 30 dzień po śmierci z intencji brata Józefa z rodziną

18.00    1) śp. Stanisław Chlebek z intencji córki Magdaleny

2) śp. Weronika Ligas – 7 dzień po śmierci z intencji córek

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Zofii i Józefa Wojdyło z rodziną

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji matki chrzestnej

6) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Marii Wąchała

ŚRODA               8 MAJA

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanisławy – 50 r. urodzin

Poza:

1) śp. Stanisław Gromala

18.00    1) śp. Antoni Adamczyk – 37 r. śmierci, żona Maria

2) śp. Stanisław Kozielec z okazji imienin

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji matki chrzestnej

CZWARTEK        9 MAJA

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Eryka – 18 r. urodzin z intencji rodziców

2) śp. Antoni Adamczyk – r. śmierci, żona Maria z intencji syna z rodz.

18.00    1) śp. Jakub Młynarczyk – r. śmierci, żona Antonina

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Jakub Młynarczyk, żona Antonina z intencji córki z rodziną

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Barbary i Jana Kwitów

6) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Franciszka – r. urodzin

PIĄTEK               10 MAJA

6.45      1) śp. Bernard Matyszok z intencji Genowefy i Stanisława Piszczków

2) śp. Jan Kamiński z intencji żony

18.00    1) śp. Ks. Józef Piszczek, śp. s. Rozalia, śp. Michalina z intencji Wiesławy z rodziną

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Heleny i Ludwika Wojdyło

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Marii i Jana Surma z Krempach

SOBOTA             11 MAJA

6.45      1) O urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych z intencji 2 Róży Matek

2) śp. Jakub Ligas – r. śmierci

11.00    1) W intencji rowerzystów i motocyklistów z intencji Klubu Rowerowo-Motocyklowego w Tylmanowej

18.00    1) śp. Anna Ligas – 2 r. śmierci z intencji córki Małgorzaty z rodziną

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji firmy KUBIS Łukasza Noworolnika

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Marii i Stanisława Kamińskich

NIEDZIELA         12 MAJA

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

7.00      1) śp. Maria Dulak – 1 r. śmierci z intencji córki z rodziną

Poza:

1) śp. Anna Ligas – 2 r. śmierci z intencji córki Celiny z rodziną

2) śp. Stefan Łopata z intencji syna z rodziną

9.00      1) śp. Kazimierz Podgórski – r. śmierci

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana z okazji urodzin

11.00    1) śp. Helena i Stanisław Chlebek z intencji wnuków Kingi i Tomasza

Poza:

1) śp. Józefa i Tomasz Chlebek

16.00    1) W intencji Parafian

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 28.04.2024

Dzisiaj gościmy w naszej parafii świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, p. Marka Kędziorka, który przez słowo świadectwa przybliży nam osobę i duchowe dziedzictwo Męczennika. Można dzisiaj obejrzeć w kościele przejmującą wystawę poświęconą księdzu Popiełuszce, a po Mszy św. przy wyjściu z kościoła można nabyć oryginalne nagrania 16 całych kazań ks. Jerzego, wydanych na płytach.

We wtorek zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, podczas której szczególnie będziemy modlić się przez wstawiennictwo św. Mikołaja w intencji naszej Parafii. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo relikwiami naszego Świętego Patrona.

Od środy rozpoczynamy nabożeństwa majowe, które odprawiać będziemy w dni powszednie o godz. 17.30 (zaraz po nabożeństwie Msza święta), a w niedziele i święta o godz. 15.30. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy ku czci Matki Bożej. Zachęcamy również do modlitwy przy kapliczkach. Niech zewsząd rozbrzmiewa śpiew Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych!

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca maja. Zapraszamy na adorację o godz. 17.00 i modlitwę o nowe i święte powołania do służby Bogu w kapłaństwie i zakonie.

W piątek uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte według porządku niedzielnego (7.00; 9.00; 11.00 i 16.00). Jest to dzień, w którym w szczególny sposób pamiętamy w modlitwach o emigrantach. Wielu członków naszych rodzin żyje i pracuje poza granicami naszego kraju. Obejmijmy ich wszystkich naszą modlitwą.

Jest to równocześnie I piątek miesiąca maja. Zachęcamy do przyjęcia Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Spowiedź:

  • środa – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 17.00 klasy IV-VIII
  • czwartek – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 17.00 młodzież i dorośli

Do chorych kapłani udadzą się w czwartek od godz. 8.30.

I sobota miesiąca – oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu NMP. Różaniec z rozważaniem I-sobotnim o godz. 17.00, po nim nabożeństwo majowe.

W sobotę po Mszy świętej wieczorowej katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które mają przyjąć sakrament chrztu świętego w maju.

Również w sobotę wspominać będziemy św. Floriana – patrona strażaków. Z tej okazji naszymi modlitwami obejmujemy druhów i druhny OSP w Tylmanowej, a o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza święta w ich intencji.

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 7.00.

Również w przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 12.30 dzieci z klas III przyjmą po raz pierwszy Komunię świętą. Spowiedź dla dzieci z klas III w sobotę o godz. 9.00. Rodziców i członków rodzin prosimy o przystąpienie do spowiedzi w innym terminie. Bardzo prosimy wszystkich Parafian o objęcie modlitwą dzieci I-Komunijne i ich rodziców. Niech Jezus przychodzący do ich serc napełni ich wiarą i miłością do Pana Boga!

Z całego serca dziękujemy za wszelkie złożone ofiary w ubiegłą niedzielę na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Niech Bóg błogosławi wszystkim Dobrodziejom.

Siostry Albertynki zapraszają wszystkich Duchowych Współpracowników na wiosenny dzień skupienia do Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie w dniu 5 maja 2024 (niedziela). Chętnych prosimy o zgłoszenie się i zapisanie w zakrystii do środy. Wyjazd w niedzielę o godz. 7.00 (od Kłodnego). Duchowi Współpracownicy  Albertyńscy to grupa świeckich osób wspierających swą modlitwą posługę braci i sióstr św. Brata Alberta, upraszających również nowe powołania do tych Zgromadzeń.

INTENCJE MSZALNE 28.04.2024

NIEDZIELA         28 KWIETNIA

7.00      1) śp. Stanisław Opyd – 3 r. śmierci z intencji rodziców i rodzeństwa

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

9.00      1) W intencji Parafian

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny i Józefa – 40 r. ślubu z intencji dzieci z rodzinami

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wojciecha i Moniki z okazji urodzin

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii i Lesława – 20 r. ślubu

11.00    1) W intencji dzieci świętujących rocznicę I Komunii świętej

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patryka z okazji chrztu z intencji rodziców

16.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii i Stanisława – r. ślubu

PONIEDZIAŁEK                29 KWIETNIA

6.45      1) śp. Jan i Aniela Leszko z intencji córki Danuty z rodziną

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

18.00    1) śp. Stanisław Golonka – r. śmierci z intencji córki Lucyny z rodziną

Poza:

1) śp. Lucyna Adamczyk z intencji chrześniaka Krzysztofa z rodziną

2) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Katarzyny i Stanisława Zabrzeskich z rodziną

3) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Iwony i Tomasza Opyd

4) śp. Maria i Antoni Ligas z intencji córki Marii

WTOREK            30 KWIETNIA

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Stanisława – 50 r. ślubu

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr. (ostatnia)

2) śp. Ludwik Adamczyk – r. śmierci, żona Anna

3) śp. Maria i Ludwik Adamczyk oraz ich zmarli rodzice

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Lucyny i Kazimierza – r. ślubu

2) śp. Piotr Rozmus – 30 dzień po śmierci z intencji Józefa i Stanisława Groń z rodziną

Poza:

1) śp. Lucyna Adamczyk z intencji rodziny Marciniec z Grywałdu

2) śp. Lucyna Adamczyk z intencji koleżanek Barbary, Bożeny i Eweliny

ŚRODA               1 MAJA

6.45      1) śp. Helena Chrobak

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Renaty i Pawła – 8 r. ślubu

2) śp. Bernard Matyszok z intencji Małgorzaty i Manuela

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr. (pierwsza)

2) śp. Stanisław Ciesielka gr. (pierwsza)

3) śp. Ludwik Chrobak gr. (pierwsza)

4) śp. Józefa Mikołajczyk – 1 r. śmierci z intencji syna Mariana z rodziną

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji chrześniaka Krzysztofa z rodziną

6) śp. Helena i Antoni Kaim – r. śmierci

CZWARTEK        2 MAJA

6.45      1) Podziękowanie za łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Białych

18.00    1) śp. Stanisław Piszczek – 32 r. śmierci z intencji żony i dzieci z rodzinami

2) śp. Tadeusz Ligas – r. śmierci z intencji syna z rodziną

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Katarzyny i Stanisława Zabrzeskich z rodziną

5) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Beaty i Łukasza Bielów z Moszczenicy

6) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Klary i Pawła – 2 r. ślubu

PIĄTEK               3 MAJA

NMP KRÓLOWEJ POLSKI

7.00      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanisława – 50 r. urodzin z intencji żony i dzieci

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dominika – 18 r. urodzin z intencji rodziny

9.00      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Jerzego – 30 r. ślubu z intencji dzieci

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) śp. Jan Michałczak z intencji żony i dzieci z rodzinami

5) śp. Maria Jurek

6) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Jakuba – r. ślubu

11.00    1) śp. Stanisław Gabryś

16.00    1) śp. Stanisław Kozielec – 25 r. śmierci, żona Antonina

SOBOTA             4 MAJA

6.45      1) śp. Katarzyna i Stanisław Noworolnik z intencji syna Jana

2) śp. Katarzyna i Stanisław Noworolnik z intencji córki z rodziną

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dominika – 18 r. urodzin z intencji rodziców i rodzeństwa

2) śp. Zofia Zaziąbło – r. śmierci

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz wszelkie łaski dla druhów i druhen Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej Niepokalanej dla pewnej osoby

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

NIEDZIELA         5 MAJA

7.00      1) W intencji Róż Żywego Różańca

Poza:

1) śp. Stanisław Opyd z okazji imienin z intencji rodziców i rodzeństwa

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach Rudzewiczów i Nosalów

9.00      1) śp. Stanisława i Kazimierz Mastalscy

Poza:

1) śp. Stanisław Wąchała gr.

2) śp. Stanisław Ciesielka gr.

3) śp. Ludwik Chrobak gr.

4) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny – r. urodzin z intencji rodziców

11.00    1) W intencji Parafian

Poza:

1) śp. Maria Chlebek i zmarli z rodziny

12.30    1) W intencji dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię świętą i w intencji ich rodziców

16.00    1) śp. Henryk Jargiło – 5 r. śmierci z intencji syna z rodziną

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 21.04.2024

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania. Prosimy Pana Boga, by i z naszej Parafii powołał młodych ludzi do służby w kapłaństwie i zakonie. Modlimy się również za młodzież, aby nigdy nie zabrakło im odwagi, by oddać swoje życie Bogu. Wszystkich młodych, którzy stoją przed decyzją o wyborze drogi życia zachęcamy do wysłuchania na YouTube na kanale Moc w słabości: Byłem klerykiem i wiem co się dzieje w Seminarium. Może wysłuchanie tego świadectwa pomoże komuś w podjęciu właściwej decyzji. Tak czy inaczej – wszyscy się módlmy za młodych! Nie zostawiajmy ich samym sobie, ale oddawajmy opiece Bożej przez ręce Niepokalanej!

Równocześnie informujemy, że Wydział Teologiczny w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza na studia magisterskie z teologii:

–  na specjalność kapłańską przygotowującą przyszłych duchownych do pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Rekrutację prowadzi WSD w Tarnowie.

– na specjalność katechetyczno-pastoralną dla osób świeckich i zakonnych przygotowują do nauczania religii w przedszkolach, szkole podstawowej i średniej.

Szczegółowe informacje na stronie: wt-tarnow.upjp2.edu.pl, www.wsd.tarnow.pl, lub w sekretariacie, pod numerem tel.: 14/ 622 33 31. email: wteol@diecezja.tarnow.pl; wt-tarnow@upjp2.edu.pl

We wtorek zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, podczas której szczególnie będziemy modlić się przez wstawiennictwo św. Mikołaja o jedność i zgodę w naszych rodzinach, Parafii, Ojczyźnie, na świecie i o jedność chrześcijaństwa. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo relikwiami naszego Świętego Patrona.

W środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.45. Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań.

W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i Koronkę do Miłosierdzia Bożego o godz. 17.45.

W przyszłą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 11.00 dzieci z klas IV będą dziękować Panu Bogu za łaskę, której dostąpiły rok temu, a więc możliwość przyjmowania Komunii świętej. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do wspólnej modlitwy i dziękczynienia. Próba dla dzieci z klas IV w czwartek po wieczorowej Mszy świętej.

Również w przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, p. Marka Kędziorka, który przez słowo świadectwa przybliży nam osobę i duchowe dziedzictwo Męczennika. Będzie można w tym dniu obejrzeć w kościele przejmującą wystawę poświęconą księdzu Popiełuszce, a po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła będzie można też nabyć oryginalne nagrania 16 całych kazań ks. Jerzego, wydanych na płytach.

Z całego serca dziękujemy za wszelkie złożone ofiary w ubiegłą niedzielę. Niech Bóg błogosławi wszystkim naszym Dobrodziejom.

W czwartek imieniny będzie obchodził ks. prałat Marek Mroczek. Już dzisiaj dostojnemu Solenizantowi składamy życzenia obfitości Bożych łask, zdrowia oraz radości i satysfakcji czerpanych z kapłańskiej posługi wiernym. Niech św. Marek Ewangelista prowadzi Ks. Prałata drogą medytacji Słowa Bożego i adoracji do prawdziwego zjednoczenia z Bogiem, który jest Miłością. A Matka Najświętsza niech troszczy się każdego dnia o świętość życia. Plurimos annos!

INTENCJE MSZALNE 21-28.04.2024

NIEDZIELA         21 KWIETNIA

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

7.00      1) W intencji Parafian

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członkiń 3 Róży Matek i ich rodzin

2) śp. Stanisław Ziemianek gr.

9.00      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ks. Marka z okazji imienin

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Eweliny i Daniela – 2 r. ślubu

Poza:

1) śp. Janina Wojdyło z intencji wnuczki Anny

11.00    1) śp. Halina Kozielec z intencji sióstr

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kingi i Dariusza Jasiurkowskich – 7 r. ślubu

2) śp. Halina Kozielec, syna Daniel z intencji bratanicy Joanny z rodziną

16.00    1) śp. Stanisław Tworek – 35 r. śmierci z intencji córki

 

PONIEDZIAŁEK  22 KWIETNIA

6.45      1) śp. Antonina i Józef Noworolnik z intencji syna Antoniego z rodziną

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

18.00    1) śp. Józef i Antonina Noworolnik oraz ich zmarli rodzice z intencji syna Jana z rodziną

Poza:

1) śp. Lucyna Adamczyk z intencji kuzyna Jana z żoną z Czarnego Potoka

2) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Ewy i Mariusza Kamińskich z Gołkowic

3) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Marii i Mariana Adamczyków

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji kuzyna Kazimierza z żoną z Sandomierza

 

WTOREK            23 KWIETNIA

ŚW. WOJCIECHA

6.45      1) śp. Bolesław Piszczek – r. śmierci

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

18.00    1) śp. Halina Kozielec z intencji męża

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanisławy i Józefa Zacher – r. ślubu

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefy z okazji r. urodzin

3) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Kamili Faron

4) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Krystyny i Stanisława Bodzionych z Moszczenicy

ŚRODA               24 KWIETNIA

 

6.45      1) śp. Helena i Stanisław Michałczak oraz ich zmarli rodzice

2) śp. Dusze cierpiące w czyśćcu

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

18.00    1) śp. Józef i Franciszka Konopka z intencji rodziny

Poza:

1) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Koła Gospodyń Wiejskich z Moszczenicy

2) śp. Lucyna Adamczyk z intencji koleżanki Marii z rodziną z Lubomierza

3) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Katarzyny i Janusza Wojak z Moszczenicy

 

CZWARTEK        25 KWIECIEŃ   

ŚW. MARKA EWANGELISTY

 

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Marka z okazji imienin

2) śp. Paulina Zacher – r. śmierci

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

18.00    1) śp. Maria Noworolnik z intencji męża

Poza:

1) O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka

2) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Heleny Sadurskiej z dziećmi

3) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Oliwii, Małgorzaty i Sławomira Faron

 

 

PIĄTEK               26 KWIETNIA

 

6.45      1) śp. Aniela Piszczek – 7 r. śmierci, mąż Jan – z intencji syna z rodz.

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wojciecha i Agnieszki – 21 r. ślubu

2) śp. Aniela Piszczek – 7 r. śmierci, mąż Jan – z intencji córki z rodz.

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Lucyny – 50 r. urodzin z intencji męża z dziećmi

2) śp. Salomea Piszczek z intencji syna Wojciecha z rodziną

3) śp. Salomea i Wojciech Piszczek z intencji córki Heleny z rodziną

SOBOTA             27 KWIETNIA

 

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Józefy i Wojciecha – 40 r. ślubu

2) śp. Józef, Janina i Wojciech Chlebek – r. śmierci Janiny

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

18.00    1) śp. Franciszek Zabrzeski – r. śmierci, żona Stanisława z intencji syna Kazimierza

2) śp. Lucyna Adamczyk – 30 dzień po śmierci z intencji mamy

Poza:

1) śp. Lucyna Adamczyk z intencji Marii i Mariana Adamczyków

 

 

NIEDZIELA         28 KWIETNIA

7.00      1) śp. Stanisław Opyd – 3 r. śmierci z intencji rodziców i rodzeństwa

Poza:

1) śp. Stanisław Ziemianek gr.

9.00      1) W intencji Parafian

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny i Józefa – 40 r. ślubu z intencji dzieci z rodzinami

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wojciecha i Moniki z okazji urodzin

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii i Lesława – 20 r. ślubu

11.00    1) W intencji dzieci świętujących rocznicę I Komunii świętej

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patryka z okazji chrztu z intencji rodziców

16.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii i Stanisława – r. ślubu

Strona 1 z 37

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén