„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
  3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
  4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Stegna, 23 maja 2024 r.                   Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Dzisiaj, w uroczystość Najświętszej Trójcy, kończy się okres Komunii świętej wielkanocnej.

Dzisiaj również swoje święto obchodzą mamy. Dziękujemy im za ich serce pełne cierpliwej miłości, za opiekę i troskę o nas, za nieustanne modlitwy, którymi otaczają swoje dzieci. Wszystkie mamy oddajemy w opiekę Matce Najświętszej, a zmarłym mamom wypraszamy łaskę nieba.

Przed nami ostatni tydzień maja. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30. Uwaga: Msza święta jest odprawiana zaraz po nabożeństwie majowym!

We wtorek modlitwy o jedność w rodzinach, Parafii, Ojczyźnie, na świecie i jedność chrześcijaństwa przez wstawiennictwo św. Mikołaja włączymy w nabożeństwo majowe.

W środę o godz. 16.00 odbędzie się egzamin przed bierzmowaniem. Zapraszamy więc uczniów klas VII wraz z rodzicami do kościoła św. Mikołaja.

W czwartek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, tzw. Boże Ciało. Jest to uroczystość obowiązkowa, co oznacza, że każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć we Mszy świętej (nie wystarczy udział w procesji!).

Msze święte o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 16.00. Uroczysta procesja do czterech ołtarzy po Mszy świętej o godz. 9.00. Procesja wokół kościoła również po Mszy świętej o godz. 16.00.

Niech udział w procesji będzie naszym publicznym wyznaniem wiary w obecność Jezusa w Eucharystii. Zapraszamy więc: dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia dzwoneczkami, dzieci I-Komunijne w ich strojach, ministrantów, Dziewczęcą Służbę Maryjną, lektorów, niosących sztandary i feretrony, Róże Żywego Różańca. Zachęcamy, by ten uroczysty dzień podkreślić i uczcić regionalnym strojem.

Składka na tacę w Boże Ciało będzie przeznaczona na hospicja i cele charytatywne.

O przygotowanie ołtarzy i ich demontaż po uroczystości prosimy mieszkańców następujących osiedli:

  • ołtarz 1 – osiedle Piszczki
  • ołtarz 2 – osiedla Obłaz Wyżny i Makowica
  • ołtarz 3 – osiedle Gabrysie
  • ołtarz 4 – osiedle Górki i Zagonie

Prosimy również o przygotowanie feretronów i sztandarów.

W tzw. Oktawie Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie po Mszy świętej wieczornej o godz. 18.00, a w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9.00 i przed Mszą świętą o godz. 16.00. Również na te procesje wszystkich zapraszamy. Niech nie zabraknie dziewcząt sypiących kwiaty i chłopców dzwoniących dzwoneczkami, DSM, ministrantów i lektorów, niosących feretrony. Prosimy, aby również w tych procesjach uczestniczyć w strojach regionalnych. Szczególnie o to prosimy niosących feretrony i baldachim.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na Godzinę Uwielbienia o godz. 15.00. Pragniemy oddać cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie poprzez modlitwę i śpiew. Na zakończenie nabożeństwa procesja wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy!

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca czerwca. Zapraszamy na nabożeństwo I-sobotnie o godz. 17.00 z rozważaniem i modlitwą różańcową. Ponieważ w sobotę przypada również Dzień Dziecka naszą modlitwą obejmiemy wszystkie dzieci.

Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które w czerwcu przyjmą sakrament chrztu świętego – w sobotę po Mszy świętej i procesji.

Ze względu na Oktawę Bożego Ciała zmiana tajemnic Żywego Różańca będzie wyjątkowo w drugą niedzielę czerwca (9.06) po Mszy świętej o godz. 7.00.

Pragniemy prosić wszystkich Parafian o zwrócenie uwagi na ubiór podczas Mszy świętych i nabożeństw. Pomimo wysokich temperatur unikajmy krótkich spodni, zbyt krótkich spódniczek i bluzek na ramiączkach. Również nasz ubiór niech świadczy o czci, jaką oddajemy Panu Bogu.

Z całego serca dziękujemy za wszelkie złożone ofiary w ubiegłą niedzielę oraz na sprzątanie kościoła. Niech Bóg błogosławi wszystkim Dobrodziejom. Za ofiary złożone przez rodziców dzieci I Komunijnych i młodzieży bierzmowanej zostały zakupione trzy dzwonki liturgiczne dla ministrantów (koszt – 2.430zł).

W Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej będzie można oddać krew 1 czerwca od godz. 9.00.