Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny
i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo
w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi
o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Serdecznie zapraszamy dzisiaj na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Zachęcamy do pisania próśb i podziękowań w Księdze Łask.

Jutro 13 dzień maja. Nabożeństwo majowe o godz. 17.30. Bezpośrednio po nim Msza święta, po której serdecznie zapraszamy na pierwszą w tym roku fatimską procesję różańcową. Do niesienia figury Matki Boskiej Fatimskiej prosimy członków Róż Żywego Różańca: 1 Róża Matek – zelatorka Krystyna Ziemianek; 2 Róża Matek – zelatorka Maria Biały; 3 Róża Matek – zelatorka Zofia Bodziarczyk i 5 Róża – zelatorka Bogusława Ligas. Zelatorów tych Róż prosimy o prowadzenie modlitwy różańcowej (odmawianie poszczególnych dziesiątków różańca).

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są odprawiane w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedziele i święta o godz. 15.30. Uwaga: Msza święta jest odprawiana zaraz po nabożeństwie majowym!

We wtorek modlitwy za zakochanych i narzeczonych oraz modlących się o dobrą żonę i dobrego męża przez wstawiennictwo św. Mikołaja włączymy w nabożeństwo majowe.

W czwartek imieniny będzie obchodził ks. biskup Andrzej Jeż, ordynariusz naszej Diecezji. Polecajmy jego posługę i osobę opiece Matki Bożej i św. Andrzeja Boboli.

W sobotę Dziewczęca Służba Maryjna uda się z pielgrzymką do Zakliczyna, gdzie będzie miało miejsce błogosławieństwo przewodniczek. Również z naszej parafii będziemy mieć nową przewodniczkę – Amelię Noworolnik.

Zapraszamy na pielgrzymkę do Zabawy – sobota 18 maja 2024. Wyjazd o godz. 12.00. W programie: udział w drodze krzyżowej śladami męczeństwa bł. Karoliny o godz. 15.00 i Msza święta z modlitwą o uzdrowienie o godz. 18.00. Zapisy w zakrystii do czwartku. Koszt 50zł.

Z całego serca dziękujemy za wszelkie złożone ofiary w ubiegłą niedzielę. Dziękujemy również rodzicom młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania za złożenie ofiary na potrzeby parafii w wysokości 1.000zł i rodzicom dzieci I-Komunijnych za ofiarę 1.500zł. W najbliższym czasie poinformujemy na jaki cel zostały przeznaczone te ofiary. Niech Bóg błogosławi wszystkim Dobrodziejom. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych będzie można złożyć ofiarę do puszki na sprzątanie kościoła.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy tak aktywnie włączyli się w zorganizowanie i przeprowadzenie rozpoczęcia sezonu rowerowo-motocyklowego. Dziękujemy Parafialnemu Zespołowi Caritas, Kołu Gospodyń Wiejskich, Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury, RMK Tylmanowa, Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej i w Zarzeczu, Rejonowemu Centrum Krwiodawstwa w Nowym Targu, przewodniczkom DSM oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli tę inicjatywę.

W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy śp. Franciszka Ziajkiewicza (lat 90) z Osiedla Brodki. Polećmy zmarłego Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!