Dzisiaj poświęcenie palm podczas wszystkich Mszy świętych. Uroczyste poświęcenie i procesja z palmami o godz. 11.00. Po Mszy świętej rozstrzygnięcie konkursu na „Rodzinną palmę”. Nagrodzone zostaną palmy: najpiękniejsza, najwyższa i tradycyjna. Dla wszystkich dzieci słodki poczęstunek.

Dzisiaj o godz. 14.00 zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w remizie.

Dzisiaj ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00.

We wtorek dzień spowiedzi świątecznej. Zapraszamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w następujących godzinach: 10.00-12.00; 14.30-16.00 i 16.30-18.00. Bardzo prosimy zwrócić uwagę na dobre przygotowanie się do spowiedzi, a więc przypomnienie sobie grzechów poprzez rachunek sumienia. Trzeba skorzystać z książeczki lub innych pomocy, aby dostrzec wszystko, co nas od Boga oddziela i co czyni krzywdę ludziom. Spowiedź bez dobrego rachunku sumienia jeśli w ogóle jest ważna, to z pewnością niegodna, bezowocna. Pamiętajmy również o żalu za grzechy i mocnym postanowieniu poprawy. Pomyślmy, co zrobić, by w przyszłości unikać tych grzechów. Wreszcie po spowiedzi nie zapomnijmy o zadośćuczynieniu – nie tylko odmawiając naznaczoną pokutę, ale również wynagradzając krzywdy ludziom. Trzeba się przeprosić i pogodzić. Czyste serce domaga się pojednania również z ludźmi. Wykorzystajmy ten czas na pogodzenie się w małżeństwach w rodzinach, w sąsiedztwie. Może to ostatnia szansa jaką daje nam Bóg?

Ponieważ ks. Proboszcz i ks. Wikariusz będą spowiadać w sąsiednich parafiach, naszych chorych odwiedzi z posługą sakramentów świętych ks. Marek. Uczyni to według następującego porządku:

  • Wielki Poniedziałek od godz. 8.30 – chorzy księdza Proboszcza
  • Wielki Wtorek od godz. 8.30             – chorzy księdza Marka
  • Wielka Środa od godz. 8.30             – chorzy księdza Wikariusza

We wtorek po Mszy świętej o godz. 18.00 przez wstawiennictwo naszego Patrona – św. Mikołaja będziemy modlić się o jedność w rodzinach, Parafii, Ojczyźnie, na świecie i jedność chrześcijaństwa. Po Mszy św. błogosławieństwo relikwiami św. Mikołaja.

We wtorek zapraszamy na ostatnie już spotkanie w ramach „Trochę innych rekolekcji”. W naszych rozważaniach przybliżyliśmy sobie miejsce Boga w życiu człowieka. Zobaczyliśmy, jak bardzo nam potrzebna jest modlitwa, by poznać Boga jako kochającego Ojca; przeszliśmy przez tematy niezmiernie trudne: pokuta i nawrócenie, wreszcie konieczność przebaczenia. Te wszystkie tematy zaprowadziły nas pod krzyż Chrystusa, przy którym łatwiej poznać sens cierpienia. W najbliższy wtorek czeka nas już podsumowanie naszej wielkopostnej drogi. A podsumowanie to nie krzyż i śmierć, ale: Zmartwychwstanie – miłość ponad wszystko! Spotkanie w Wiejskim Ośrodku Kultury o godz. 19.00 poprowadzi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej w Tarnowie – ks. dr Michał Dąbrówka. Serdecznie zapraszamy!

W środę – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy o godz. 17.45.

Zapisy na wyjazd w Wielki Piątek do Kalwarii Zebrzydowskiej w zakrystii. Wyjazd o godz. 2.30  rano począwszy od przystanku w Kłodnem aż do Rzeki.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę. Niech dobry Bóg wynagrodzi dobrodziejom obfitym błogosławieństwem. Dzisiaj składka do puszek przeznaczona będzie na sprzątanie kościoła i kwiaty do Grobu Pańskiego.

W nadchodzącym tygodniu będziemy przeżywać święte dni Triduum Sacrum.

Na czas Wielkiego Tygodnia prosimy o przystrojenie przydrożnych krzyży i kapliczek.

WIELKI CZWARTEK

To pamiątka Ostatniej Wieczerzy. To dzień, w którym dziękujemy Bogu za ustanowienie dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa. Dziękujemy, że raczył pozostać z nami pod postacią Chleba i Wina, że możemy Go przyjmować w Komunii świętej, że możemy uczestniczyć we Mszy świętej i adorować obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy również za kapłanów, którzy sprawują święte czynności: udzielają sakramentów, błogosławią, katechizują i każdego dnia modlą się za nami.

W Wielki Czwartek nie będzie Mszy świętej rano. Zgodnie z prawem kościelnym Komunię można podawać wiernym jedynie podczas Mszy świętej. Wyjątek stanowią chorzy.

Uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00.

Po niej przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 23.00.

W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Od godz. 20.00-21.00 adorację będzie prowadził Związek Podhalan, od 21.00-22.00 – młodzież.

WIELKI PIĄTEK

Dzień Męki i Śmierci Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Tego dnia nie sprawuje się Mszy świętej. Komunię świętą będzie można przyjąć tylko podczas wieczornej liturgii Wielkiego Piątku. Wyjątek stanowi tzw. wiatyk, czyli Komunia święta udzielana osobom w niebezpieczeństwie śmierci.

Adorację w Ciemnicy rozpoczniemy o godz. 7.00. Mieszkańców poszczególnych Osiedli zapraszamy na adorację według programu zamieszczonego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

Wszystkie dzieci zapraszamy na adorację Pana Jezusa o godz. 11.00, podczas której będą mogły ofiarować Mu swoją jałmużnę zbieraną do skarbonek Caritas.

Jeśli pozwoli pogoda o godz. 12.00 zapraszamy na drogę krzyżową na Kalwarii Tylmanowskiej, szczególnie zapraszamy młodzież klas VII i VIII.

Nowenna do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

Uroczystości Wielkiego Piątku rozpoczną się o godz. 17.30 wspólną drogą krzyżową w kościele. Po niej odśpiewanie Męki Pańskiej, adoracja Krzyża i Komunia święta. Na zakończenie liturgii przeniesienie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 23.00.

Podczas adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Młodzież zapraszamy na adorację od 21.00 do 22.00.

Z całego serca zachęcamy do oddania czci Krzyżowi, za co można zyskać odpust zupełny. Ofiary składane przy adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej.

Serdecznie prosimy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej i Związek Podhalan o ustawienie honorowej warty przy Grobie Pańskim; DSM, ministrantów i lektorów prosimy o adorację w ciemnicy i w Grobie według wyznaczonego porządku. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do oddania czci Jezusowi Ukrzyżowanemu.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i powstrzymanie się od pokarmów mięsnych każdego w wieku od 18-60 roku życia. Powstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich od 14 roku życia do śmierci. Post ścisły polega na ograniczeniu się do trzech posiłków w ciągu dnia: jeden do syta i dwa lekkie.

WIELKA SOBOTA

Adorację w Grobie Pańskim rozpoczniemy o godz. 7.00.

W tym dniu nie będzie spowiedzi!

Poświęcenie pokarmów w kościele od godz. 9.00-12.00 co pół godziny.

Podczas święcenia pokarmów będzie również poświęcenie wody. Prosimy przynieść wodę w swoich naczyniach. Tradycyjnie w Wielką Sobotę zachowujemy post, polegający na powstrzymaniu się od pokarmów mięsnych.

Nowenna do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00. Podczas tej liturgii będzie m.in. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Dlatego prosimy o przyniesienie świec.

WIELKANOC

Uroczysta procesja rezurekcyjna będzie miała miejsce w Niedzielę Wielkanocną o godz. 6.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy, a szczególnie: niosących baldachim, feretrony, poczty sztandarowe, strażaków i wszystkich, którzy chcą podziękować Bogu za tak wielki dar, jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które jest nadzieją naszego zmartwychwstania. Wszystkich zachęcamy, by przyjść do kościoła w świątecznym stroju góralskim.

W Wielkanoc Msze święte o godz. 6.00; 9.00; 11.00 i 16.00.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

W Poniedziałek Wielkanocny Msze święte o godz. 7.00; 9.00; 11.00 i 12.30 z udzieleniem sakramentu chrztu świętego. Nie będzie Mszy świętej o godz. 16.00!

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W SPRAWIE WIELKIEJ NOWENNY

PRZED DWUTYSIĄCLECIEM DZIEŁA ODKUPIENIA

 

W roku 2033 będziemy obchodzić rocznicę dwutysiąclecia Odkupienia, jakiego dokonał nasz Pan Jezus Chrystus przez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zesłanie Ducha Świętego. Dziewięć lat, które poprzedzają ten wielki Jubileusz, jest dla Kościoła w Polsce wspaniałą okazją do ożywienia wiary, a nade wszystko do dziękczynienia za „wielkie rzeczy, jakie uczynił Wszechmocny” (Łk 1, 49).

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się Warszawie w dniach 13-14 marca br. podjęli decyzję, że tegorocznym obchodem bliskich już Świąt Wielkanocnych rozpoczynamy dziewięcioletnią Wielką Nowennę, której celem jest odrodzenie duchowo-moralne i przygotowanie całego Kościoła w Polsce do tego wielkiego Jubileuszu.

Najważniejszymi momentami tej nowenny w latach 2024-2033 będą corocznie obchodzone uroczystości Triduum Paschalnego, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego oraz – kończąca rok liturgiczny – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Obchodząc co roku te najważniejsze momenty liturgiczne, będziemy w sposób szczególny dziękować i uwielbiać Boską Trójcę za dzieło Odkupienia, które ogarnia cały świat.

Zachęcam duszpasterzy, aby ‒ czy to w ramach liturgii wymienionych uroczystości czy poza nią ‒ podkreślali doniosłość dzieła Odkupienia oraz zachęcali Lud Boży do wdzięczności za nie. Wiernych zaś, zwłaszcza skupionych we wspólnotach religijnych i ruchach, proszę o wielkoduszne włączanie się we wszelkie inicjatywy z tym związane.

 

Tadeusz Wojda SAC

Arcybiskup Metropolita Gdański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski