Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

  • Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 15.00
  • Droga krzyżowa – w piątek o godz. 7.15, 17.30 i 19.00

Jutro wyjazd do sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie o godz. 12.00.

Nowenną do św. Józefa modlimy się dzisiaj po Mszy świętej o godz. 9.00 i jutro po Mszy świętej wieczornej.

We wtorek przeżywać będziemy uroczystość ku czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze święte o godz. 6.45 i 18.00.

Po wieczornej Mszy świętej modlitwa do św. Mikołaja w intencji rodzin naszej Parafii i indywidualne błogosławieństwo relikwiami naszego Patrona.

We wtorek zapraszamy na „Trochę inne rekolekcje”. O godzinie 19.00 w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie na temat: Krzyż – sens cierpienia. Poprowadzi je ks. Rafał Słomba – diecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych.

W piątek nasza młodzież zaprasza na Misterium Męki Pańskiej w naszym kościele o godz. 19.00. Również na Misterium Męki Pańskiej zaprasza grupa teatralna w Ochotnicy Dolnej – w przyszłą niedzielę o godz. 18.00 w WOK-u w Ochotnicy Dolnej.

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Palmową. Poświęcenie palm na wszystkich Mszach świętych. Uroczyste poświęcenie palm odbędzie się na placu przed kościołem o godz. 11.00, po czym procesja wejdzie do kościoła na Mszę świętą. Na tę Mszę zapraszamy również wszystkie dzieci. Po Mszy świętej o godz. 11.00 rozstrzygnięcie konkursu na „Rodzinną palmę”.

Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii będzie w Wielki Wtorek (26 marca). Bardzo prosimy o zorganizowanie sobie czasu tak, aby można było skorzystać z sakramentu pokuty w tym dniu. W inne dni kapłani będą spowiadać w sąsiednich parafiach.

Przy wyjściu z kościoła można zabrać program Wielkiego Tygodnia. Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

Zapisy na wyjazd w Wielki Piątek do Kalwarii Zebrzydowskiej w zakrystii. Wyjazd o godz. 2.30  rano począwszy od przystanku w Kłodnem aż do Rzeki.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na składkę w ubiegłą niedzielę na ogrzewanie kościoła – zebraliśmy 13.200zł. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę na sprzątanie kościoła i przystrojenie grobu Pańskiego i kościoła kwiatami. Niech Bóg błogosławi wszystkim dobrodziejom!

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Osiedli: Górzany i Wybrańce za zrobienie porządku na cmentarzu.

Komunikat

z 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

 

W dniach 13 i 14 marca 2024 roku odbyło się w Warszawie, pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 397. Zebranie Plenarne KEP.

  1. Głównym punktem Zebrania była Eucharystia sprawowana w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie w 11. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Papieża Franciszka. Mszy Świętej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Uczestniczył w niej również abp Antonio Guido Filipazzi, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Biskupi przesłali Ojcu Świętemu okolicznościowe życzenia, w których przekazali wyrazy duchowej łączności i synowskiego oddania.

  1. Zebranie Plenarne dokonało wyboru, na pięcioletnią kadencję, nowego Przewodniczącego KEP, którym został abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański. Wybrano również Zastępcę Przewodniczącego KEP, którym został abp Józef Kupny, metropolita wrocławski. Wraz z Sekretarzem Generalnym KEP stanowią oni Prezydium KEP. Przewodniczący zwołuje i prowadzi obrady Zebrania Plenarnego, Rady Biskupów Diecezjalnych i Rady Stałej KEP. Reprezentuje także polski Episkopat m.in. w kontaktach ze Stolicą Apostolską i instytucjami państwowymi. Biskupi proszą wszystkich wiernych Kościoła w Polsce o modlitewne wsparcie nowych władz Konferencji Episkopatu Polski, by powierzona im misja przyniosła jak najlepsze owoce. Dziękują również ustępującemu Przewodniczącemu abp. Stanisławowi Gądeckiemu oraz jego zastępcy abp. Markowi Jędraszewskiemu, za 10-letnią służbę w KEP.

  1. Wobec głosów w debacie publicznej, które relatywizują wartość życia ludzkiego i uderzają w rodzinę, biskupi przypominają, że prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest podstawowym prawem człowieka. Jednocześnie podkreślają, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a także rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo są otoczone szczególną troską Kościoła oraz znajdują się pod opieką Rzeczypospolitej Polskiej, co jest zapisane w art. 18 Konstytucji. Biskupi wzywają wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie wspierali małżeństwa i rodziny, które budują swoje życie na miłości, wierze w Boga i odpowiedzialności.

  1. Biskupi wyrażają zaniepokojenie informacjami płynącymi ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących zmian w organizacji lekcji religii w szkole. Ufają jednak, że wszystkie te sprawy staną się tematami merytorycznego dialogu między rządem RP i Kościołem w duchu zaufania i troski, także o Kościoły mniejszościowe. W tym celu został powołany Zespół roboczy do spraw kontaktów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Biskupi podkreślają znaczenie wychowawcze, kulturowe i społeczne lekcji religii. Wskazują, że przekazywane treści religijne wchodzą w twórczy dialog z wiedzą poznawaną w czasie innych szkolnych zajęć. Zauważają również, że na lekcjach religii dokonuje się wychowanie do podstawowych wartości, na których powinno być budowane życie każdego człowieka i społeczeństwa. Biskupi, doceniając pracę nauczycieli religii, podzielają ich niepokoje związane z zapowiedzią redukcji tygodniowego wymiaru zajęć. Stoją też po stronie rodziców i samych uczniów, którzy pragną, aby nauczanie lekcji religii odbywało się w szkole.

  1. W lutym br. weszła w życie tzw. Ustawa Kamilka wprowadzająca we wszystkich instytucjach i środowiskach społecznych standardy ochrony małoletnich. Zgodnie z tą ustawą i uwzględniając nowe wskazania dotyczące wytycznych przygotowanych przez Papieską Komisję ds. Ochrony Małoletnich, biskupi zostali poinformowani o działaniach związanych z przygotowywaniem standardów ochrony małoletnich w Kościele. Stanowią one zbiór podstawowych zasad, które bezpieczeństwo dzieci stawiają w centrum wszelkich podejmowanych działań. W ten sposób, Kościół zgodnie ze swoją naturą, pragnie kształtować środowisko bezpieczne i wolne od wszelkich form przemocy. Od pewnego czasu, pod kierunkiem Centrum Ochrony Dziecka, pracuje około 70 osób przygotowujących szczegółowe  wskazania dotyczące prewencji w różnych obszarach duszpasterskiej działalności Kościoła. Są planowane odpowiednie szkolenia dla duszpasterstwa parafialnego i dla wszystkich placówek prowadzonych przez diecezje i zakony.

  1. Biskupi wyrażają wdzięczność polskim rolnikom za ich ciężką pracę. Nie pozostają obojętni na dramaty rolników, którzy często stoją na granicy bankructwa i utraty dorobku własnej pracy. Rozumieją, że ich protesty dotyczą nie tylko walki o byt rolników i ich rodzin, ale także o dobro naszej Ojczyzny. Jednocześnie biskupi apelują, by przyjęte rozwiązania aktualnych konfliktów nie dzieliły narodów. Modlitwą otaczają wszystkich rolników i tych, którzy uczciwie chcą szukać rozwiązań trudnych problemów dotykających polską wieś.

  1. W związku z zapowiedziami strony rządowej dotyczącymi zmian w Funduszu Kościelnym, biskupi wybrali kandydatów do zespołu, który zajmie się tą kwestią. Kandydatury zostaną przekazane Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, który w imieniu Stolicy Apostolskiej będzie mógł powołać ww. zespół, mający działać przy Kościelnej Komisji Konkordatowej. Zadaniem Zespołu będzie prowadzenie rozmów z odpowiednim zespołem rządowym, w celu wypracowania, w oparciu o artykuły 22 i 27 Konkordatu, wymaganych umów i uzgodnień.

  1. Biskupi zachęcają wszystkich wiernych do włączenia się w ogłoszoną przez Przewodniczącego KEP abpa Stanisława Gądeckiego Nowennę „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna, która odbędzie się w dniach od 16 do 24 marca, zanoszona za wstawiennictwem polskich męczenników: św. Andrzeja Boboli i bł. Jerzego Popiełuszki, poprzedza Dzień Świętości Życia.

Biskupi modlą się o pokój w Ukrainie, Ziemi Świętej i innych miejscach w świecie. Polecają też Bogu wszystkie ważne sprawy Kościoła i Ojczyzny oraz udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 397. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.