NIEDZIELA         3 GRUDNIA

I  NIEDZIELA  ADWENTU

7.00      1) W intencji Róż Żywego Różańca i Róż Rodziców

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach 10 Róży Mężczyzn

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach 13 Róży

9.00      1) śp. Maria i Ludwik Adamczyk z intencji syna z rodziną

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Martyny – 18 r. urodzin z intencji rodziców i rodzeństwa

11.00    1) śp. Jan Jagieła – 16 r. śmierci

Poza:

1) śp. Anna Nowelli gr.

2) śp. Stanisława Tworek z intencji Marii Chrobak

3) śp. Stanisława Tworek z intencji Weroniki Batura z Nowego Targu

4) śp. Stanisława Tworek z intencji Magdaleny i Pawła Giemzików

5) śp. Stanisława Tworek z intencji Marii i Stanisława Kamińskich

6) śp. Katarzyna Ziemianek z intencji wnuka Piotra

7) śp. Franciszek Jurczak z intencji wnuka Piotra

8) śp. Franciszek Jurczak z intencji Jadwigi Jamińskiej z rodziną

 

16.00    1) W intencji Parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK               4 GRUDNIA        REKOLEKCJE

 

6.45      1) śp. Anna Nowelli z intencji rodziny Chowańców

2) śp. Katarzyna Ziemianek – 30 dzień po śmierci z intencji syna Józefa

Poza:

1) śp. Anna Nowelli gr.

2) śp. Stanisława Tworek z intencji Lucyny i Piotra Urbaniaków

3) śp. Stanisława Tworek z intencji Franciszki Czajka z Ochotnicy Górnej

4) śp. Stanisława Tworek z intencji rodzin Noworolników i Antarskich

5) śp. Stanisława Tworek z intencji Danuty i Stanisława Kurzejów z rodziną

6) śp. Katarzyna Ziemianek z intencji bratowej Natalii z Bydgoszczy z rodziną

7) śp. Franciszek Jurczak z intencji wnuczki Kingi

8) śp. Franciszek Jurczak z intencji Marii i Józefa Jagiełów z rodziną

9) śp. Franciszek Jurczak z intencji Kazimiery i Karola Jagieła z rodziną

10) śp. Franciszek Jurczak z intencji Eweliny i Wojciecha Jagieła

11) śp. Franciszek Jurczak z intencji Romana Dudy z rodziną

9.00      1) śp. Maria i Jan Kozielec, syn Stanisław z intencji Barbary i Wojciecha

11.00    1) śp. Zmarłe Siostry Albertynki

18.00    1) śp. Barbara Ligas z okazji imienin z intencji sióstr

 

WTOREK            5 GRUDNIA       REKOLEKCJE

 

6.45      1) śp. Jan Bodziarczyk – r. śmierci z intencji żony z rodziną

Poza:

1) śp. Anna Nowelli gr.

2) śp. Stanisława Tworek z intencji córki Marii i Leszka Staniszów

3) śp. Stanisława Tworek z intencji Stanisławy i Stanisława Sajdaków z Obidzy

4) śp. Stanisława Tworek z intencji Zofii i Józefa Wojdyło

5) śp. Stanisława Tworek z intencji Bożeny i Adriana Miętkiewiczów

6) śp. Katarzyna Ziemianek z intencji Ludwiki Ziemianek z rodz.

7) śp. Franciszek Jurczak z intencji Bogdana Moskalika z rodziną

8) śp. Franciszek Jurczak z intencji Marii Jagieła z Młynnego

9) śp. Franciszek Jurczak z intencji Wojciecha Mikołajczyka z rodziną

9.00      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Janusza Dubejko

11.00    1) śp. Dobrosław Chrobak z intencji rodzeństwa

18.00    1) śp. Aniela i Ludwik Wąchała

2) śp. Stanisław Ciesielka – 7 dzień po śm. z intencji syna Jana z rodz.

Poza:

1) śp. Jan Bodziarczyk z intencji dzieci

 

 

ŚRODA                6 GRUDNIA      

ODPUST KU CZCI ŚW. MIKOŁAJA

7.00      1) śp. Maria Niezgoda – 13 r. śmierci

9.00      1) śp. Jan Kamiński – 6 r. śmierci z intencji żony

Poza:

1) śp. Antoni Kasprzak z intencji domowników

2) śp. Józefa i Józef Chrobak z intencji córki Janiny

11.00    1) W intencji Parafian

Poza:

1) śp. Anna Nowelli gr.

2) śp. Stanisława Tworek z intencji wnuka Marcina

3) śp. Stanisława Tworek z intencji Stanisławy i Stanisława Mastalskich

4) śp. Stanisława Tworek z intencji Marii i Mariana Adamczyków

5) śp. Stanisława Tworek z intencji Heleny Bodziarczyk

6) śp. Katarzyna Ziemianek z intencji Salomei Bodziarczyk z Kłodnego

7) śp. Franciszek Jurczak z intencji brygady Franka z firmy HEBDA

8) śp. Franciszek Jurczak z intencji Heleny i Zbigniewa Podgórniaków z rodz.

9) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Malwiny – 2 r. urodzin

 

18.00    1) śp. Katarzyna Tworek – 2 r. śmierci z intencji rodziny

 

CZWARTEK        7 GRUDNIA

6.45      1) śp. Anna i Antoni Bodziarczyk z intencji Stanisławy i Ludwika

2) śp. Rafał i Jan Kaczmarczyk z intencji rodziny Nowelli

Poza:

1) śp. Anna Nowelli gr.

2) śp. Stanisława Tworek z intencji wnuczki Lingi z mężem

3) śp. Stanisława Tworek z intencji Agnieszki i Pawła Mastalskich z N. Targu

4) śp. Stanisława Tworek z intencji sąsiadki Zofii z mężem

5) śp. Stanisława Tworek z intencji Czesława i Małgorzaty Noworolników z rodz.

6) śp. Katarzyna Ziemianek z intencji Natalii i Mariusza Bodziarczyków

7) śp. Franciszek Jurczak z intencji brygady Kazka z firmy HEBDA

8) śp. Franciszek Jurczak z intencji Stanisławy i Witolda Głuchowskich

9) śp. Franciszek Jurczak z intencji rodziny Hojdów z Zabrzeży

10) śp. Franciszek Jurczak z intencji Barbary i Jana Duda

11) śp. Franciszek Jurczak z intencji Ludwiki Ziemianek

18.00    1) śp. Aniela, Józef i Jan Niezgoda

 

PIĄTEK               8 GRUDNIA      

NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

 

7.00      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Szymona – 13 r. urodzin

Poza:

1) śp. Anna Nowelli gr.

2) śp. Stanisława Tworek z intencji prawnuka Jakuba

3) śp. Stanisława Tworek z intencji Joanny i Marcina Mastalskich z N. Targu

4) śp. Stanisława Tworek z intencji Renaty i Mariana Chrobaków z synem

5) śp. Stanisława Tworek z intencji rodziny Polczyków

6) śp. Katarzyna Ziemianek z intencji sąsiadów Kozielców z Kłodnego

7) śp. Franciszek Jurczak z intencji Józefa Bednarczyka z Ochotnicy Dolnej

8) śp. Franciszek Jurczak z intencji Jana i Zofii Ostowskich

9) śp. Franciszek Jurczak z intencji Salomei i Jana Mazurek

10) śp. Maria Opyd z okazji imienin z intencji dzieci z rodzinami

9.00      1) śp. Jan Kamiński – 6 r. śmierci z intencji córki z rodziną

 

16.00    1) śp. Janusz Chudziak – 1 r. śmierci

 

18.00    1) W intencji członków Róży Rodziców św. Moniki

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Emilii, Joanny, Natalii i Marii z intencji rodziców

 

 

SOBOTA             9 GRUDNIA

 

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stanisława – 6 r. urodzin

2) śp. Anna Nowelli z intencji rodziny Chowańców

Poza:

1) śp. Anna Nowelli gr.

2) śp. Stanisława Tworek z intencji Anny i Wiesława Pomietło z synami

3) śp. Stanisława Tworek z intencji Stanisławy i Jana Chlebków z rodziną

4) śp. Stanisława Tworek z intencji Teresy Stapkowicz z rodziną

5) śp. Stanisława Tworek z intencji Danuty i Kazimierza Tworków z rodziną

6) śp. Katarzyna Ziemianek z intencji Marii i Franciszka Karkula

7) śp. Franciszek Jurczak z intencji Józefa i Marty Chrobaków z Osiedla Rzeka

8) śp. Franciszek Jurczak z intencji Marii i Wiktora Ostowskich

9) śp. Franciszek Jurczak z intencji Edyty i Tomasza Brzeczek z rodziną

10) śp. Franciszek Wójcik z intencji chrześniaka Marcina

 

18.00    1) śp. Tomasz Ligas i jego zmarli rodzice: Helena i Maciej – z intencji Stanisławy z rodziną

 

 

NIEDZIELA         10 GRUDNIA    

2 NIEDZIELA ADWENTU

7.00      1) śp. Anna i Franciszek Błażusiak z intencji wnuczki z rodziną

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Natalii w dniu urodzin z intencji rodziców

 

9.00      1) W intencji Parafian

Poza:

1) śp. Maria Nykaza – 10 r. śmierci z intencji syna Grzegorza z rodziną

11.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla s. Loretty z okazji imienin

Poza:

1) śp. Anna Nowelli gr.

2) śp. Stanisława Tworek z intencji Zofii Stanisz

3) śp. Stanisława Tworek z intencji Joanny Młynarczyk

4) śp. Stanisława Tworek z intencji Marii i Jana Bodziarczyków

5) śp. Stanisława Tworek z intencji Anny i Stanisława Kozielców z rodziną

6) śp. Katarzyna Ziemianek z intencji Teresy i Józefa Ciężaków

7) śp. Franciszek Jurczak z intencji chrześniaka Wiesława

8) śp. Franciszek Jurczak z intencji Marii i Jana Florczyków z Ochotnicy

9) śp. Franciszek Jurczak z intencji Haliny Ziemianek z rodziną

 

16.00    1) śp. Maria i Michał Michałczak, śp. Maria i Jan Janczura