Oktawa uroczystości Wszystkich Świętych trwa jeszcze do środy. W tych dniach można zyskać i ofiarować za zmarłych odpust zupełny.

Czym jest odpust? Otóż, każdy człowiek popełnia grzechy. A poprzez to zaciąga winę i karę za grzech. Dzięki Bożemu miłosierdziu, poprzez sakrament pokuty, zostają zgładzone winy i kara wieczna za grzechy. Do odpokutowania pozostają jeszcze tzw. kary doczesne. Można za nie odpokutować już tu na ziemi (dopóki żyjemy) poprzez różne czyny pokutne, modlitwy i umartwienia, lub po śmierci w czyśćcu. Zyskując odpusty i ofiarując je za kogoś ze zmarłych sprawiamy, że zmniejsza się jego kara doczesna, a więc szybciej będzie mógł osiągnąć niebo. Chciejmy wykorzystać tę okazję do okazania chrześcijańskiej miłości wobec naszych bliskich zmarłych, a także troski o ich zbawienie.

Warunki zyskania odpustu są następujące:

– stan łaski uświęcającej

– przyjęcie Komunii świętej

– wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego

– nawiedzenie cmentarza lub kościoła połączone z modlitwą za zmarłych: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga

– modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Do środy o godz. 17.15 modlimy się na różańcu za zmarłych poleconych w wypominkach listopadowych. Dzisiaj różaniec za zmarłych o godz. 15.15.

Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 7.00 zmiana tajemnic Żywego Różańca.

We wtorek po wieczornej Mszy świętej odmówimy modlitwy przez wstawiennictwo św. Mikołaja w intencji biednych, chorych, cierpiących i ich opiekunów. Modlitwa zakończy się indywidualnym błogosławieństwem relikwiami naszego Świętego.

W sobotę obchodzić będziemy święto Niepodległości Polski. Jest to okazja, by modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Zapraszamy na Mszę świętą za Ojczyznę o godz. 18.00. Zaś o godz. 11.00 przy pomniku pod Basztą odbędą się uroczystości patriotyczne organizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej. W programie m.in. widowisko słowno-muzyczne przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej. Serdecznie zapraszamy!

W przyszłą niedzielę zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Zachęcamy do wpisywania próśb i podziękowań w Księdze Intencji przy ołtarzu św. S. Faustyny.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę i w uroczystość Wszystkich Świętych. Dziękujemy za ofiary na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie złożone na cmentarzu.