NIEDZIELA         21 MAJA

7.00      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków 9. Róży Mężczyzn z Osiedli Brzegi i Łęg Górny                                                            

9.00      1) śp. Jan Kozielec – r. śmierci z intencji syna z rodziną 

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo Przemysława, Justyny i Anity z okazji urodzin z intencji rodziców

2) śp. Tomasz Ligas – 2 r. śmierci z intencji syna Józefa z rodziną

3) śp. Józefa i Jan Mastalscy z intencji córki z rodziną

11.00    1) śp. Stanisław Chlebek – 3 r. śmierci z intencji córki Bernadetty z mężem                                                                                                  

Poza:

1) śp. Janusz Chudziak gr.

2) śp. Leon Maurer z intencji pracowników firmy LINK GROUP z Krakowa

3) śp. Leon Maurer z intencji kuzyna Mikołajczyka z Łącka

4) śp. Leon Maurer z intencji nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej z Zawodzia

5) śp. Leon Maurer z intencji rodziny Kucharowskich ze Szczawy

6) śp. Leon Maurer z intencji rodziny Majerczyków

7) śp. Leon Maurer z intencji Rozalii i Stanisława Jurkowskich

8) śp. Leon Maurer z intencji Huberta Janczury

9) śp. Leon Maurer z intencji Danuty i Piotra Kaimów

10) śp. Leon Maurer z intencji Jolanty i Józefa Ciesielków z rodziną

11) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Spółki EMPOL ENERGIA Gorlice

12) śp. Leon Maurer z intencji Wiktorii i Adama Dudek

16.00    1) W intencji Parafian                                                           

PONIEDZIAŁEK               22 MAJA            

6.45      1) śp. Monika Noworolnik – 21 r. śmierci z intencji rodziców i brata z rodziną                                                                                                  

18.00    1) W intencji Róży Rodziców św. Rity z podziękowaniem za łaski i prośbą o Bożą opiekę                                                                         

              2) śp. Władysława i Wojciech Ziemianek z intencji dzieci 

Poza:

1) śp. Janusz Chudziak gr.

2) śp. Leon Maurer z intencji Lucyny i Ryszarda Kozubów

3) śp. Leon Maurer z intencji kuzynki Teresy z Sącza

4) śp. Leon Maurer z intencji nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej z Zawodzia

5) śp. Leon Maurer z intencji Leona Kucharskiego z Zarzecza

6) śp. Leon Maurer z intencji Moniki i Krzysztofa Dobrzyńskich z rodziną

7) śp. Leon Maurer z intencji kolegi Zabrzeskiego

8) śp. Leon Maurer z intencji Jolanty i Romana Gawłowskich

9) śp. Leon Maurer z intencji Jana Kaima

10) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Działu Kadr firmy EMPOL

11) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Spółki EMPOL ENERGIA z Gorlic

12) śp. Leon Maurer z intencji Agnieszki i Piotra Glądysów

13) śp. Józefa Kozielec z intencji siostrzenicy Elżbiety z rodziną

14) śp. Józefa Kozielec z intencji rodziny Białych z Łęgu

15) śp. Józefa Kozielec z intencji kuzynki Anieli Kozielec

WTOREK            23 MAJA                                                      

6.45      1) śp. Stanisław Piszczek z intencji rodziny                       

18.00    1) śp. Stanisław Adamczyk – r. śmierci z intencji syna Andrzeja z rodziną                                                                                                  

Poza:

1) śp. Janusz Chudziak gr.

2) śp. Leon Maurer z intencji Bogusława i Danuty Podgórskich

3) śp. Leon Maurer z intencji Marii i Władysława Jurków z rodziną

4) śp. Leon Maurer z intencji Teofili i Czesława Podgórskich z Ochotnicy D.

5) śp. Leon Maurer z intencji Elżbiety i Tadeusza Citaków z rodziną

6) śp. Leon Maurer z intencji Zarządu i członków OSP Ochotnica Górna

7) śp. Leon Maurer z intencji Marii i Ludwika Faltynów

8) śp. Leon Maurer z intencji rodziny Naglików

9) śp. Leon Maurer z intencji właścicieli i pracowników firmy FUX Tęgoborze

10) śp. Leon Maurer z intencji Katarzyny Wójciak

11) śp. Leon Maurer z intencji Zarządu Spółki EMPOL ENERGIA z Gorlic

12) śp. Leon Maurer z intencji Grzegorza, Katarzyny i Jakuba Jurków

13) śp. Józefa Kozielec z intencji siostrzenicy Elżbiety z rodziną

14) śp. Józefa Kozielec z intencji sąsiadki Marii

15) śp. Józefa Kozielec z intencji kuzynki Anieli Kozielec

ŚRODA                24 MAJA           

6.45      1) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o szczęśliwe rozwiązanie i  zdrowie dla matek i dzieci                                         

18.00    1) śp. Karolina Ligas – r. śmierci, mąż Ludwik – z intencji syna z rodziną

              2) śp. Helena i Jan Majerscy z intencji rodziny                 

Poza:

1) śp. Janusz Chudziak gr.

2) śp. Leon Maurer z intencji Józefa i Anity Podgórskich

3) śp. Leon Maurer z intencji Aleksandry i Jana Jurków

4) śp. Leon Maurer z intencji Wojciecha Mikołajczyka z rodziną

5) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO w Choczni

6) śp. Leon Maurer z intencji Heleny i Kazimierza Bodziarczyków z rodziną

7) śp. Leon Maurer z intencji Stanisława Faltyna z rodziną

8) śp. Leon Maurer z intencji Marii i Tadeusza Ramsów z Zarzecza

9) śp. Leon Maurer z intencji Marii i Jana Wojtasów z Maszkowic

10) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Działu Ochrony Środowiska firmy EMPOL

11) śp. Leon Maurer z intencji Wiolety i Łukasza Mrozek z rodziną

12) śp. Leon Maurer z intencji Grzegorza, Katarzyny i Jakuba Jurków

13) śp. Józefa Kozielec z intencji Heleny Hebda

14) śp. Józefa Kozielec z intencji Marii i Stanisława Tworków

CZWARTEK        25 MAJA                          

6.45      1) śp. Józefa Jankowska – 13 r. śmierci z intencji syna   

              2) śp. Stanisław Podgórski – 20 r. śmierci                         

18.00    1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Beaty i Jana Brezina – r. ślubu

Poza:

1) śp. Janusz Chudziak gr.

2) śp. Leon Maurer z intencji chóru parafialnego MISERICORDIA

3) śp. Leon Maurer z intencji Konstantego Myjaka z Zarzecza

4) śp. Leon Maurer z intencji Marcela i Ireny Gromala z Zarzecza

5) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO w Choczni

6) śp. Leon Maurer z intencji Magdaleny i Pawła Giemzików z rodziną

7) śp. Leon Maurer z intencji Wojciecha i Agnieszki Udzielów

8) śp. Leon Maurer z intencji Władysława Brzeźnego z Ochotnicy D.

9) śp. Leon Maurer z intencji OSP Zabrzeż

10) śp. Leon Maurer z intencji Danuty i Zbigniewa Gąsiorów z Dobrej

11) śp. Leon Maurer z intencji Marty i Wojciecha Ślazyk z rodziną

12) śp. Leon Maurer z intencji Danuty i Andrzeja Findurów

13) śp. Józefa Kozielec z intencji Zofii Bobak

14) śp. Józefa Kozielec z intencji Marii i Jana Tworków

15) śp. Józefa Kozielec z intencji Marii Hryc

PIĄTEK               26 MAJA

6.45      1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Julii – 3 r. urodzin

              2) śp. Józefa i Jan Jankowscy z intencji syna                     

18.00    1) śp. Maria Kozielec z intencji dzieci                                 

              2) śp. Helena Kozielec z okazji Dnia Matki z intencji dzieci

Poza:

1) śp. Janusz Chudziak gr.

2) śp. Leon Maurer z intencji Agaty Pyrdoł z rodziną

3) śp. Leon Maurer z intencji Tadeusza Myjaka z rodziną z Zarzecza

4) śp. Leon Maurer z intencji Henryka Zborowskiego z rodziną

5) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO w Choczni

6) śp. Leon Maurer z intencji Marii i Andrzeja Udzielów

7) śp. Leon Maurer z intencji Reginy i Jana Ligasów

8) śp. Leon Maurer z intencji Zofii i Mariana Zborowskich z Maszkowic

9) śp. Leon Maurer z intencji Krystyny i Stefana Myjaków z Zabrzeży

10) śp. Leon Maurer z intencji Marka Ćwiklika z rodziną

11) śp. Leon Maurer z intencji Marii i Zbigniewa Michałczaków

12) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Zakładu w Gorlicach

13) śp. Józefa Kozielec z intencji Agaty i Szczepana Wolaków

14) śp. Józefa Kozielec z intencji Marii Konopka

15) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Bogusława – r. ślubu

SOBOTA             27 MAJA

6.45      1) śp. Małgorzata Klag z intencji córek z okazji Dnia Matki  

18.00    1) śp. Anna Jurkowska z intencji syna z rodziną               

              2) śp. Józef Jurek z intencji żony i dzieci                            

Poza:

1) śp. Janusz Chudziak gr.

2) śp. Leon Maurer z intencji Janiny Cebula z dziećmi

3) śp. Leon Maurer z intencji Józefy i Władysława Lipień z Wietrznic

4) śp. Leon Maurer z intencji Joanny i Jerzego Piotrowskich

5) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO w Choczni

6) śp. Leon Maurer z intencji Katarzyny i Andrzeja Janczurów z rodziną

7) śp. Leon Maurer z intencji Elżbiety i Mariusza Kowalczuków

8) śp. Leon Maurer z intencji Barbary i Michała Zborowskich z rodziną

9) śp. Leon Maurer z intencji rodziny Zboźniów z Zarzecza

10) śp. Leon Maurer z intencji Bronisława Nogawki z rodziną

11) śp. Leon Maurer z intencji Tomasza Kamskiego z rodziną

12) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Zakładu w Gorlicach

13) śp. Leon Maurer z intencji Haliny Michałczak

14) śp. Józefa Kozielec z intencji Krzysztofa Homerskiego

NIEDZIELA         28 MAJA

7.00      1) W intencji Parafian                                                           

Poza:

1) śp. Dusze w czyśćcu cierpiące

9.00      1) śp. Stefan Bodziarczyk – 30 r. śmierci z intencji dzieci z rodzinami

Poza:

1) śp. Janusz Chudziak gr.

2) śp. Leon Maurer z intencji Stanisława Latasiewicza

3) śp. Leon Maurer z intencji Zofii i Edwarda Dziornych

4) śp. Leon Maurer z intencji Marii i Marcina Winnickich z Czarnego Dunajca

5) śp. Leon Maurer z intencji Jana Noworolnika

6) śp. Leon Maurer z intencji firmy ROLBUD z Tylmanowej

7) śp. Leon Maurer z intencji Stanisława Chryczyka z rodziną z Ochotnicy D.

8) śp. Leon Maurer z intencji Teresy Wojtas

9) śp. Leon Maurer z intencji rodziny Gromalów z Rzeki

10) śp. Leon Maurer z intencji Jacka Słabego z rodziną

11) śp. Leon Maurer z intencji Macieja Korczyńskiego z rodzicami

12) śp. Leon Maurer z intencji pracowników Zakładu w Gorlicach

13) śp. Leon Maurer z intencji Tomasza

14) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Karoliny i Piotra – 60 r. ślubu

11.00    MSZA ŚWIĘTA PRYMICYJNA                                             

16.00    1) śp. Stanisław Adamczyk – r. śmierci z intencji żony