Kolejny dzień pielgrzymki. Można powiedzieć – „Odpust”. Sanktuarium św. Mikołaja Biskupa w Bari. Podczas Mszy świętej celebrowanej na grobie Świętego modliliśmy się za wszystkich naszych tylmanowskich Parafian, wypraszając dla każdego łaski Boże i opiekę świętego Patrona. Niech św. Mikołaj prowadzi nas do Boga prostymi drogami miłości i jedności.