Pierwszy dzień pielgrzymki do Włoch to najpierw wizyta w Padwie. Bazylika św. Antoniego i modlitwa przy Jego grobie. Nie prosiliśmy tylko o znalezienie zagubionych rzeczy, ale przede wszystkim o odnalezienie wiary przez zagubionych ludzi.

Loreto – to miejsce szczególne, zwłaszcza w maju, kiedy śpiewa się Litanię Loretańską. Ale również to miejsce związane z siostrą Lorettą, organistką w naszej Parafii. Tutaj, u stóp Maryi, modliliśmy się za s. Lorettę i wszystkie siostry pracujące i pochodzące z naszej Parafii. Prosiliśmy również o nowe powołania do zakonów.