27 grudnia   –         Łęg Dolny, Króle, Paluchy, Mastalerze            godz. 8.30

28 grudnia   –         Czeczugi, Klępy, Zaziąbły        godz. 8.30

29 grudnia   –         Rzeka Dolna, Rzeka Górna, Zabaście      godz. 8.30

30 grudnia   –         Kłodne     godz. 8.30

2 stycznia     –         Płaśnie, Lachówka, Obłaz, Kąt, Buciorówka   godz. 14.30

Kotelnica, Księżaki, Ligasy, Gąszcze

3 stycznia     –         Bliszcze, Stachówka       godz. 14.30

Ziemianki

4 stycznia     –         Miazgi, Padół       godz. 14.30

Potok, Mostki

5 stycznia     –         Chlebki, Michałki      godz. 14.30

Glinik, Brodki

7 stycznia     –     Kaletówka, Marciakówka, Wybrańce, Górzany  godz. 8.30

                                   Łęg Górny, Brzegi, Zabliszcze, Kliniec

8 stycznia     –      Gabrysie      godz. 13.00

Makowica, Obłaz, Połanki

9 stycznia     –         Cyrhla     godz. 10.00

Górki, Kozielce, Zagonie    godz. 14.30

Grzebaki, Kozuby

10 stycznia  –         Hardopadły       godz. 14.30

Talafusy

11 stycznia  –         Piszczki       godz. 14.30