NIEDZIELA     18 WRZEŚNIA         

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA    

7.00       –             1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michała – 7 r. urodzin

Poza:

1) śp. Antoni i Halina Stankiewicz; śp. Maria, Ludwik i Tadeusz Wojdyło

2) śp. Eugeniusz i Helena Niemiec z intencji syna z rodziną

9.00       –             1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Renaty z okazji urodzin

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji Janczura – 18 r. urodzin z intencji rodziców i rodzeństwa

2) śp. Stanisław Konopka z intencji kuzyna Ludwika Lasek

11.00     –             1) W intencji Parafian

Poza:

1) śp. Franciszek Tworek z intencji rodziny Ziętków

2) śp. Franciszek Tworek z intencji Ewy i Pawła Kaputów

3) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji wnuka Jakuba

4) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji wnuka Michała Noworolnika z żoną i synem

5) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Małgorzaty i Stanisława Noworolników

6) śp. Genowefa Franczyk z intencji sąsiadów Michałczaków

7) śp. Genowefa Franczyk z intencji Marii i Jerzego Michałczaków z rodziną

8) śp. Genowefa Franczyk z intencji Wiolety i Marcina Jurkowskich

9) śp. Maria Zabrzeska z intencji Wioletty i Pawła Udzielów z rodziną

10) śp. Maria Zabrzeska z intencji Haliny i Zbigniewa Giemzików

11) śp. Maria Zabrzeska z intencji Julii i Stanisława Ziemianków z rodziną

12) śp. Maria Zabrzeska z intencji Stanisława i Heleny Klag z Hałuszowej

13) śp. Maria Zabrzeska z intencji córki Jadwigi z rodziną

14) śp. Maria Opyd z intencji Jana Opyda

15) śp. Maria Opyd z intencji rodziny Urbanów

16) śp. Maria Opyd z intencji Danuty i Andrzeja Chrobaków z rodziną

17) śp. Maria Opyd z intencji Stefanii i Krystyny Chowaniec

18) śp. Tomasz Kasprzak z intencji syna Tadeusza z żoną

19) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Bożeny i Henryka Kasprzaków

20) śp. Tomasz Kasprzak z intencji rodziny Piwowarczyków

21) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Agnieszki i Krzysztofa Hebdów

22) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Jadwigi i Stanisława Bodziarczyków

23) śp. Mariusz Chlebek z intencji rodziny Piszczków

24) śp. Stanisław Gromala z intencji Marii Zabrzeskiej

25) śp. Helena Kozielec z intencji pracowników firmy ZBOZIEŃ

26) śp. Helena Kozielec z intencji sąsiadów Mieczysława i Stanisławy Pyka oraz Heleny Babik

27) śp. Helena Kozielec z intencji Piotra Mikołajczyka z rodziną

28) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michała – 7 r. urodzin z intencji rodziców

16.00     –             1) śp. Agnieszka Jaworska z intencji sąsiadów

 

 

PONIEDZIAŁEK          19 WRZEŚNIA          

 

6.45    –          1) śp. Aniela i Antoni Kozielec – 6 r. śmierci

18.00  –          1) śp. Zofia Hebda-Natkaniec

Poza:

1) śp. Franciszek Tworek z intencji Związku Podhalan

2) śp. Franciszek Tworek z intencji Katarzyny Ligas

3) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji wnuczki Katarzyny z rodziną

4) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji wnuka Michała Noworolnika z żoną i synkiem

5) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Anny Kozielec

6) śp. Genowefa Franczyk z intencji sąsiadów Michałczaków

7) śp. Genowefa Franczyk z intencji Heleny i Józefa Michałczaków

8) śp. Genowefa Franczyk z intencji Anny Chlebek z Osiedla Zaziąbły

9) śp. Maria Zabrzeska z intencji rodziny Zachwiejów

10) śp. Maria Zabrzeska z intencji Danuty i Stanisława Majerskich z Obidzy

11) śp. Maria Zabrzeska z intencji siostrzenicy Elżbiety Biel z rodziną

12) śp. Maria Zabrzeska z intencji Stanisława i Barbary Krzak z Gołkowic z rodziną

13) śp. Maria Zabrzeska z intencji wnuczki Honoraty z rodziną

14) śp. Maria Opyd z intencji Bożeny i Jana Ligasów z rodziną

15) śp. Maria Opyd z intencji bratówki z córką

16) śp. Maria Opyd z intencji Doroty i Grzegorza Niemców z rodziną

17) śp. Maria Opyd z intencji Joanny i Patryka Rychtarczyków

18) śp. Tomasz Kasprzak z intencji wnuczki Dominiki

19) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Joanny i Roberta Faronów

20) śp. Tomasz Kasprzak z intencji koleżanek wnuczki Jadzi

21) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Agnieszki Zabrzeskiej

22) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Marii i Zbigniewa Zboźniów

23) śp. Mariusz Chlebek z intencji rodzin Piszczków i Noworolników

24) śp. Stanisław Gromala z intencji Zbigniewa Zabrzeskiego z rodziną

25) śp. Helena Kozielec z intencji pracowników firmy ZBOZIEŃ

26) śp. Helena Kozielec z intencji Marii i Ryszarda Tyleckich

27) śp. Stanisław Konopka z intencji kuzyna Ludwika Lasek

28) śp. Maria Noworolnik z intencji Pawła i Małgorzaty Hebda

29) śp. Maria i Antoni Jaworscy

30) śp. Anna i Antoni Michałczak oraz ich dzieci z intencji córki

 

 

WTOREK        20 WRZEŚNIA                      

6.45    –          1) śp. Franciszek i Karolina Zbozień, Stanisław Zabrzeski

18.00  –          1) śp. Agnieszka i Antoni Ciesielka

Poza:

1) śp. Franciszek Tworek z intencji Związku Podhalan

2) śp. Franciszek Tworek z intencji Stanisława Kulasika z rodziną

3) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji wnuczki Katarzyny z rodziną

4) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Wiesławy i Zbigniewa Faronów z Kiczni

5) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Marii Garlickiej

6) śp. Genowefa Franczyk z intencji Róży Misyjnej

7) śp. Genowefa Franczyk z intencji bratanicy Małgorzaty z rodziną

8) śp. Genowefa Franczyk z intencji Magdaleny i Andrzeja Bodziarczyków

9) śp. Maria Zabrzeska z intencji Marii i Józefa Hamerskich z Grywałdu

10) śp. Maria Zabrzeska z intencji Anny Szal z rodziną

11) śp. Maria Zabrzeska z intencji siostrzenicy Marii Kurnyta z rodziną

12) śp. Maria Zabrzeska z intencji Emilii Jankowskiej z Grywałdu z rodziną

13) śp. Maria Zabrzeska z intencji wnuczki Dominiki

14) śp. Maria Opyd z intencji Józefy i Franciszka Ziajkiewiczów

15) śp. Maria Opyd z intencji Beaty i Kazimierza Hebda z rodziną

16) śp. Maria Opyd z intencji Bernadetty i Andrzeja Jachymiaków z rodziną

17) śp. Maria Opyd z intencji Jolanty i Roberta Wesołowskich

18) śp. Tomasz Kasprzak z intencji wnuczka Konrada z żoną

19) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Marty i Jacka Kasprzaków

20) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Stanisławy i Józefa Wąchałów z rodziną

21) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Stanisława i Katarzyny Zabrzeskich z rodziną

22) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji kuzyna Kazimierza

23) śp. Mariusz Chlebek z intencji Andrzeja Noworolnika z rodziną

24) śp. Stanisław Gromala z intencji Kazimierza Zabrzeskiego z rodziną

25) śp. Helena Kozielec z intencji syna Michała z rodziną

26) śp. Helena Kozielec z intencji Marii i Stanisława Tworków

27) śp. Stanisław Konopka z intencji chóru „Misericordia”

28) śp. Maria Noworolnik z intencji Władysławy i Antoniego Jurkowskich

29) śp. Karolina i Stanisław Noworolnik

30) śp. Zofia i Tomasz Kozielec oraz ich synowie z intencji domowników

 

 

ŚRODA           21 WRZEŚNIA                      

6.45    –          1) śp. Dusze w czyśćcu cierpiące

18.00  –          1) śp. Jan Pyrdoł – r. śmierci

Poza:

1) śp. Franciszek Tworek z intencji Zofii i Tadeusza Hebda

2) śp. Franciszek Tworek z intencji Andrzeja Kulasika z rodziną

3) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji wnuka Józefa z żoną

4) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Wiesławy i Zbigniewa Faronów z Kiczni

5) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji właścicieli i pracowników Zajazdu Czorsztyńskiego w Maniowach

6) śp. Genowefa Franczyk z intencji Róży Misyjnej

7) śp. Genowefa Franczyk z intencji rodziny Tarchałów z Zarzecza

8) śp. Genowefa Franczyk z intencji rodziny Nykazów

9) śp. Maria Zabrzeska z intencji Elżbiety i Jana Hamerskich

10) śp. Maria Zabrzeska z intencji Marii i Franciszka Zabrzeskich z Zabełcza

11) śp. Maria Zabrzeska z intencji rodziny Hebdów z Obidzy

12) śp. Maria Zabrzeska z intencji córki Anny z mężem

13) śp. Maria Zabrzeska z intencji wnuka Gabriela

14) śp. Maria Opyd z intencji Anieli Kozielec

15) śp. Maria Opyd z intencji firmy LIGPOL

16) śp. Maria Opyd z intencji Jolanty i Jacka Przygockich z rodziną

17) śp. Maria Opyd z intencji Emilii Dziubek

18) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Joanny i Tadeusza Bierytów

19) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Anny i Mikołaja Kasprzaków

20) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Anny i Szymona Broźny – przyjaciół wnuka Szymona

21) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Salomei i Stanisława Kozielców z rodziną

22) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Anny i Krzysztofa Zabrzeskich ze Szlachtowej

23) śp. Mariusz Chlebek z intencji Haliny Mikołajczyk z dziećmi

24) śp. Stanisław Gromala z intencji Bogdana i Krystyny z rodziną

25) śp. Helena Kozielec z intencji wnuka Łukasza

26) śp. Helena Kozielec z intencji Joanny i Józefa Młynarczyków

27) śp. Stanisław Konopka z intencji rodziny Lasków z Rudy Śląskiej

28) śp. Maria Noworolnik z intencji Katarzyny Rodak

29) śp. Gertruda i Jan Marondel

30) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Stanisława – 19 r. ślubu

CZWARTEK    22 WRZEŚNIA          

6.45    –          1) śp. Józef Wójcik – 22 r. śmierci z intencji żony i dzieci z rodzinami

18.00  –          1) śp. Zofia Zaziąbło z intencji męża

Poza:

1) śp. Franciszek Tworek z intencji Antoniny Hebda

2) śp. Franciszek Tworek z intencji Haliny i Stanisława Popardów z rodziną

3) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji wnuka Józefa z żoną

4) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Stanisławy i Jana Piszczków

5) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji właścicieli i pracowników Zajazdu Czorsztyńskiego w Maniowach

6) śp. Genowefa Franczyk z intencji mieszkańców Osiedla Górzany

7) śp. Genowefa Franczyk z intencji rodziny Jurkowskich z Wietrznic

8) śp. Genowefa Franczyk z intencji rodziny Zaziąbłów

9) śp. Maria Zabrzeska z intencji rodziny Buraków

10) śp. Maria Zabrzeska z intencji Anny i Pawła Moszyckich

11) śp. Maria Zabrzeska z intencji Barbary i Franciszka Popardów z rodziną

12) śp. Maria Zabrzeska z intencji córki Anny z mężem

13) śp. Maria Zabrzeska z intencji wnuka Damiana

14) śp. Maria Opyd z intencji Marii Hryc

15) śp. Maria Opyd z intencji firmy LIGPOL

16) śp. Maria Opyd z intencji rodziny Plewów z Kluszkowiec

17) śp. Maria Opyd z intencji Magdy i Mateusza Niedospał

18) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Elżbiety i Jana Bulandów

19) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Michaliny i Józefa Kulasików z rodziną

20) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji koleżanki z klasy – Elżbiety Pietras

21) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji mieszkańców Osiedla Brzegi

22) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji ojca chrzestnego z rodziną ze Szlachtowej

23) śp. Mariusz Chlebek z intencji Anny Adamczyk

24) śp. Stanisław Gromala z intencji rodziny Franczyków z Kamienicy

25) śp. Helena Kozielec z intencji wnuczki Katarzyny z rodziną

26) śp. Helena Kozielec z intencji Anny i Konrada Młynarczyków

27) śp. Stanisław Konopka z intencji Grażyny i Pawła Potoków

28) śp. Kazimierz Ziemianek – r. śmierci

29) śp. Józefa i Stanisław Kopeć

 

 

PIĄTEK           23 WRZEŚNIA                      

 

6.45    –          1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Jerzego – r. ślubu

18.00  –          1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michaliny i Józefa – r. ślubu

Poza:

1) śp. Franciszek Tworek z intencji rodziny Zaziąbłów

2) śp. Franciszek Tworek z intencji Michaliny i Józefa Kulasików z rodziną

3) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Teresy i Mariana Bodziarczyków

4) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Jadwigi i Stanisława Bodziarczyków

5) śp. Genowefa Franczyk z intencji męża

6) śp. Genowefa Franczyk z intencji mieszkańców Osiedla Górzany

7) śp. Genowefa Franczyk z intencji rodziny Leszków z Zabrzeży

8) śp. Genowefa Franczyk z intencji rodziny Majewskich

9) śp. Maria Zabrzeska z intencji Barbary Ligas

10) śp. Maria Zabrzeska z intencji Ewy Zabrzeskiej z rodziną z Zabełcza

11) śp. Maria Zabrzeska z intencji Jana Popardy z rodziną

12) śp. Maria Zabrzeska z intencji wnuczki Haliny z rodziną

13) śp. Maria Zabrzeska z intencji Haliny i Józefa Olszaków

14) śp. Maria Opyd z intencji Marii i Franciszka Faltynów

15) śp. Maria Opyd z intencji Haliny Gorczowskiej z rodziną z Kamienicy

16) śp. Maria Opyd z intencji chrześniaka Tomasza z rodziną

17) śp. Maria Opyd z intencji kolegów z pracy Andrzeja

18) śp. Tomasz Kasprzak z intencji koleżanek Janiny

19) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Stanisława Zaziąbły z rodziną

20) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji kolegi brata Jakuba Bodziarczyka

21) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji mieszkańców Osiedla Brzegi

22) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Antoniego i Stanisławy Adamczyków z rodziną

23) śp. Mariusz Chlebek z intencji Anny Adamczyk z rodziną

24) śp. Stanisław Gromala z intencji rodziny Pietrasów

25) śp. Helena Kozielec z intencji wnuka Jakuba

26) śp. Helena Kozielec z intencji Anety i Pawła Franasowiczów

27) śp. Stanisław Konopka z intencji Stanisławy i Mariana Cebulów z rodziną

28) śp. Maria Noworolnik z intencji rodzin Domowego Kościoła Rejon Nowy Sącz Centrum

29) śp. Dawid Golda – 1 r. śmierci z intencji żony i syna

30) śp. Dusze w czyśćcu cierpiące

SOBOTA         24 WRZEŚNIA                                              

6.45    –          1) śp. Władysława Ligas

 

18.00  –          1) śp. Maria, Zofia i Marcin Zacher oraz ich rodzice

Poza:

1) śp. Franciszek Tworek z intencji Anieli Kozielec

2) śp. Franciszek Tworek z intencji Marii i Ryszarda Tyleckich

3) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji syna Ludwika Bodziarczyka z rodziną

4) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji pracowników firmy NOW-POL

5) śp. Genowefa Franczyk z intencji męża

6) śp. Genowefa Franczyk z intencji mieszkańców Osiedla Górzany

7) śp. Genowefa Franczyk z intencji Pawła i Marty Ligasów

8) śp. Genowefa Franczyk z intencji rodziny Baziaków

9) śp. Maria Zabrzeska z intencji Genowefy Adamczyk z rodziną

10) śp. Maria Zabrzeska z intencji Marii Kołodziej

11) śp. Maria Zabrzeska z intencji rodziny Mastalskich z Osiedla Potok

12) śp. Maria Zabrzeska z intencji wnuczki Kingi z rodziną

13) śp. Maria Zabrzeska z intencji Beaty Wadowskiej z córkami z Łącka

14) śp. Maria Opyd z intencji córki Stanisławy z mężem i dziećmi

15) śp. Maria Opyd z intencji Jana Hebdy

16) śp. Maria Opyd z intencji Lucyny i Piotra z rodziną

17) śp. Maria Opyd z intencji Jadwigi i Stanisława Ziemianków i Marii Ligas

18) śp. Tomasz Kasprzak z intencji szwagierki Antoniny Król z Zabrzeży

19) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Andrzeja Kulasika

20) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji rodziców

21) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji mieszkańców Osiedla Brzegi

22) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Stanisławy i Jana Chlebków z Osiedla Księżaki

23) śp. Mariusz Chlebek z intencji Jana i Cecylii Grabiec z Muszyny

24) śp. Stanisław Gromala z intencji rodziny Kołodziejów

25) śp. Helena Kozielec z intencji rodziny Pietrasów

26) śp. Helena Kozielec z intencji Alicji i Michała Noworolników

27) śp. Stanisław Konopka z intencji Bożeny i Jana Zaziąbłów z rodziną

28) śp. Maria Noworolnik z intencji Sylwii i Sławomira Jurek z rodziną

29) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Michała Zborowskich – 1 r. ślubu z intencji rodziców

30) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin Noworolników, Gromali i Marondelów

NIEDZIELA     25 WRZEŚNIA                      

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA   

7.00       –             1) śp. Paweł Kasprzak

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Celiny i Piotra – 22 r. ślubu

9.00       –             1) W intencji Parafian

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Iwony i Krzysztofa – 25 r. ślubu

2) śp. Stanisław Konopka z intencji Karoliny Chlebek

3) śp. Michał Ligas z okazji imienin z intencji syna Piotra z rodziną

11.00     –             1) śp. Irena Iwanciw – 20 r. śmierci; śp. Janusz i Emilian Iwanciw

Poza:

1) śp. Franciszek Tworek z intencji Marii Hryc

2) śp. Franciszek Tworek z intencji Pauliny Bujas z rodziną

3) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji Moniki i Piotra Kozłeckich z synem

4) śp. Karolina Bodziarczyk z intencji pracowników firmy NOW-POL

5) śp. Genowefa Franczyk z intencji córki Krystyny

6) śp. Genowefa Franczyk z intencji mieszkańców Osiedla Górzany

7) śp. Genowefa Franczyk z intencji bratowej Celiny

8) śp. Genowefa Franczyk z intencji siostry Józefy z rodziną

9) śp. Maria Zabrzeska z intencji Bogdana i Krystyny Zabrzeskich z rodziną

10) śp. Maria Zabrzeska z intencji Agnieszki Stefaniak z rodziną

11) śp. Maria Zabrzeska z intencji rodzin Mastalskich i Komorków

12) śp. Maria Zabrzeska z intencji wnuka Stanisława z rodziną

13) śp. Maria Zabrzeska z intencji syna Józefa z żoną i wnuczkami z Krakowa

14) śp. Maria Opyd z intencji córki Stanisławy z mężem i dziećmi

15) śp. Maria Opyd z intencji Zofii i Walentego Krzyżaków ze Żmiącej

16) śp. Maria Opyd z intencji kuzynki Marii i Ludwika Chrobaków

17) śp. Maria Opyd z intencji Marcina Młynarczyka z rodziną

18) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Elżbiety i Tobiasza Parzyszek ze Słubic

19) śp. Tomasz Kasprzak z intencji Stanisława Kulasika

20) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji rodziców

21) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Marii Garlickiej

22) śp. Krzysztof Zabrzeski z intencji Anny i Józefa Zaziąbło z rodziną z Osiedla Paluchy

23) śp. Mariusz Chlebek z intencji Katarzyny i Stanisława Chlebków

24) śp. Stanisław Gromala z intencji Grażyny, Rafała i Anny Mruk

25) śp. Helena Kozielec z intencji córki Stanisławy z mężem i dziećmi

26) śp. Helena Kozielec z intencji Karoliny i Mateusza Jurkiewiczów

27) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Michała – 1 r. ślubu

16.00     –             1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Izabeli i Marcina – 10 r. ślubu