OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

3 LIPCA 2022

Dzisiaj zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 7.00. W lipcu modlimy się w następującej intencji wyznaczonej przez Ojca Świętego: Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

W najbliższym tygodniu przypada I czwartek miesiąca lipca. Zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i modlitwy o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii. Msze święte w piątek o godz. 6.45 i 18.00.

Msze święte w tym tygodniu rano o godz. 6.45, wieczorem w środę, czwartek i piątek o 18.00.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o 15.00.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna.

Pragniemy wszystkim przypomnieć o zasadach obowiązujących przy wyborze chrzestnych.

Każdy przyjmujący chrzest, a więc zarówno dorosły jak i dziecko, powinien mieć chrzestnego, którego obowiązkiem jest pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie oraz wypełniał wszelkie obowiązki złączone z przyjętym sakramentem. Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że „należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”(KPK 873). Kodeks również bardzo wyraźnie podaje wymagania, które chrzestny powinien wypełnić:

Kan. 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3.  jest katolikiem,  bierzmowanym  i  przyjął  już  sakrament  Najświętszej  Eucharystii  oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4.  jest  wolny  od  jakiejkolwiek  kary  kanonicznej,  zgodnie  z  prawem  wymierzonej  lub

deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Trzeba zatem zwracać uwagę na wiek kandydata na chrzestnego, na przyjęte przez niego sakramenty, zwłaszcza bierzmowanie oraz na życie zgodne z wiarą. Nie może np. pełnić roli chrzestnego kto żyje w związku niesakramentalnym.

Jeżeli chrzestny nie mieszka na terenie parafii, gdzie będzie udzielony chrzest trzeba, aby od proboszcza parafii swojego mieszkania zamieszkania (nie zameldowania!) uzyskał zaświadczenie, że może pełnić funkcję rodzica chrzestnego. Dotyczy to również kandydatów na rodziców chrzestnych mieszkających poza granicami Polski. Takie zaświadczenie należy przedstawić przed chrztem.

Usilnie się uprasza wszystkich kandydatów na chrzestnych, aby przed uroczystością chrzcielną skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania, a podczas chrztu przyjętą Komunię świętą ofiarowali w intencji ochrzczonego dziecka.

Rodziców prosimy, by przy wyborze chrzestnych kierowali się przede wszystkim troską o wiarę dziecka. Niech chrzestni będą ludźmi głęboko wierzącymi, by mogli pomóc rodzicom w utwierdzeniu wiary dziecka. Niech przykład ich życia będzie świadectwem wypełniania na co dzień Bożych przykazań.

Wszystkim drogim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego tygodnia, a odpoczywającym na wakacjach i urlopach życzymy dobrej pogody i miłego odpoczynku. Niech Bóg wszystkim obficie błogosławi!