Zmiana tajemnic Żywego Różańca dzisiaj po Mszy świętej o godz. 7.00. W maju modlimy się o wiarę dla młodych: Aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 12.30 przeżywać będziemy uroczystość I Komunii świętej. Prośmy o gorące serca dla dzieci, by z miłością przyjęły Pana Jezusa i każdego dnia pragnęły żyć według Jego przykazań. Módlmy się również za rodziców tych dzieci, by byli świadkami wiary i prowadzili je do Jezusa.

Przez najbliższy tydzień trwał będzie tzw. Biały Tydzień. Serdecznie zapraszamy dzieci I-Komunijne wraz z rodzicami na Msze święte o godz. 17.00 i nabożeństwa majowe.

Dzisiaj rozpoczynamy nabożeństwa majowe, które będziemy odprawiać w dni powszednie po Mszy świętej wieczornej o godz. 17.00, w niedziele i święta po Mszy świętej o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy ku czci Matki Bożej. Zachęcamy również do modlitwy przy kapliczkach. Każdego dnia na zakończenie nabożeństwa majowego będziemy modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego prosząc o pokój na Ukrainie.

We wtorek uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte według porządku niedzielnego (7.00; 9.00; 11.00 i 16.00). Jest to dzień, w którym w szczególny sposób pamiętamy w modlitwach o emigrantach. Wielu członków naszych rodzin żyje i pracuje poza granicami naszego kraju. Obejmijmy ich wszystkich naszą modlitwą.

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca maja. Zapraszamy na adorację o godz. 16.00 i modlitwę o nowe i święte powołania do służby Bogu w kapłaństwie i zakonie.

I piątek miesiąca. Zachęcamy do przyjęcia Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Msze święte w piątek o godz. 6.45 i 17.00.

I piątek to również dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Składka jest przeznaczona na pomoc misjom.

Spowiedź:

  • środa       – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 16.00 klasy IV-VI
  • czwartek – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 16.00 klasy V-VIII
  • piątek – rano od godz. 6.15, wieczorem od godz. 16.00

Do chorych kapłani udadzą się w piątek: ks. Proboszcz przed południem, ks. Roman popołudniu.

I sobota miesiąca – oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu NMP. Zapraszamy na majówkę i różaniec  po wieczornej Mszy świętej.

W sobotę po Mszy świętej i nabożeństwie katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które mają przyjąć sakrament chrztu świętego w maju.

W przyszłą niedzielę Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu, dziękujemy również rodzicom dzieci I-Komunijnych za przygotowanie kościoła do dzisiejszej uroczystości. W poniedziałek zapraszamy z rodzin: Ewy Jabłońskiej, Wioletty Ziemianek, Sabiny Jagiełła, Dariusza Bednarczyka, Angeliki Lizoń, Zofii Kołodziejczyk, Anny Noworolnik, Katarzyny Udziela, Mirosława Hubiaka i Katarzyny Kasprzak.

Zgodnie z przepisem Prawa Kanonicznego podaje się do wiadomości, że alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, MICHAŁCZAK Stanisław, ur. 29.09.1992r. w Nowy Targu, pochodzący z naszej parafii, jest kandydatem do przyjęcia święceń Diakonatu 21 maja 2022 roku.

Gdyby ktoś wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie sprzeciwiającej się udzieleniu mu tych święceń, jest obowiązany w sumieniu poinformować o tym księdza proboszcza.

Dziękując Bogu za wielki dar Kapłaństwa, módlmy się gorąco w intencji naszego Rodaka, który przygotowuje się do przyjęcia święceń Diakonatu.

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie zaprasza na 5 letnie studia magisterskie z teologii. Studia te, przeznaczone  dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej. Nasza Uczelnia, daje solidną katolicką formację intelektualną, a zarazem promuje nauczanie św. Jana Pawła II.

Od 8 października 2022 r. poszerzamy na Wydziale ofertę edukacyjną. Rozpoczną się 2 letnie Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne dla Nauczycieli. Studia te przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli. Muszą oni posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent takich studiów otrzymuje po 2 latach kompetencje i umiejętności potrzebne do nauczania przedmiotu religia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Ze względu na otwierające się miejsca pracy dla katechetów tym bardziej zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.