Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uroczystego przeżycia Wielkiego Tygodnia.

Dziękujemy Związkowi Podhalan za przygotowanie Ciemnicy, ks. Romanowi i s. Irminie za przygotowanie Grobu Pańskiego. Siostrze dziękujemy również za udekorowanie naszego kościoła kwiatami.

Dziękujemy ks. Romanowi i prowadzonej przez niego Liturgicznej Służbie Ołtarza oraz wszystkim czytającym i śpiewającym podczas liturgii. W szczególny sposób pragniemy podziękować śpiewającym Mękę Pańską. Dziękujemy s. Loretcie i członkom naszego parafialnego chóru Misericordia za uświetnienie śpiewem liturgii tych świętych dni.

Dziękujemy prowadzącym adoracje w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim: s. Joannie, dzieciom, ministrantom, lektorom, Dziewczęcej Służbie Maryjnej, młodzieży i wszystkim grupom parafialnym.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w dzisiejszej Rezurekcji, zwłaszcza niosącym feretrony i sztandary.

Wyrazy szczególnej wdzięczności pragniemy skierować do Ochotniczej Straży Pożarnej i Związku Podhalan za honorową wartę przy Grobie Pańskim.

Za wkład pracy i zaangażowanie się w przygotowanie uroczystości paschalnych niech Zmartwychwstały Jezus będzie Wam nagrodą!

Jutro drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze święte o godz. 7.00; 9.00, 11.00 i 12.30 z udzieleniem chrztu świętego. Nie będzie Mszy świętej o godz. 16.00.

Przez cały tydzień trwa Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Z tego powodu w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą będziemy odprawiać codziennie po wieczornej Mszy świętej.

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość odpustową ku czci Miłosierdzia Bożego. Kazania odpustowe głosił będzie ks. Prałat Tomasz Atłas, pracujący w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów w Watykanie. Serdecznie zapraszamy. O godz. 11.00 uroczysta suma odpustowa w procesją wokół kościoła. Zapraszamy więc niosących baldachim, feretrony, sztandary. Wszystkich prosimy o przyjście w strojach góralskich!

W przyszłą niedzielę Godzina Miłosierdzia o godz. 15.00.

Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie oraz w Wielki Piątek na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej.

Dziękujemy za posprzątanie kościoła. We wtorek zapraszamy z rodzin: Pawła Kozielca, Marii Kozielec, Jolanty Ciesielki, Stanisława Hebdy, Anny Zbozień, Katarzyny Udziela, Anny Janik Moniki Kotowicz, Małgorzaty Wąchała i Anny Młynarczyk.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że dnia 21.04.2022 (czwartek) zostanie przeprowadzona zbiórka elektrośmieci (sprzęt elektryczny i elektroniczny). Miejscem zbiórki jest plac przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mjr Henryka Sucharskiego w Tylmanowej. Zbiórka trwać będzie od godz. 7.00 do 14.00.

 

Pragniemy naszym Drogim Parafianom złożyć świąteczne życzenia:

W Ewangelii św. Mateusza zmartwychwstały Jezus mówi do niewiast:

„Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

Jako duszpasterze życzymy wszystkim Parafianom spotkania ze Zmartwychwstałym w Galilei naszych serc.

Niech to spotkanie będzie uzdrawiające i przemieniające życie.

Obyśmy się stali, jak Apostołowie, odważnymi głosicielami prawdy, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i żyje,

i jak przed wiekami, również i dzisiaj, działa.

A my tego doświadczyliśmy i to głosimy!

Życzymy pokoju wypływającego z otwartego i kochającego nas Bożego Serca.

Niech błogosławieństwo Boże towarzyszy wszystkim podczas spotkań przy świątecznym stole i każdego dnia.

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!