NIEDZIELA                             6 LUTEGO                             

7.00    –          1) śp. Wawrzyniec i Katarzyna Ligas; Jan Krupka oraz zmarli z rodziny

 

9.00    –          1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Agaty – 18 r. urodzin z intencji rodziców i rodzeństwa

Poza: 

1) śp. Krystyna i Stanisław Kumoń

2) śp. Stanisława Mastalska z intencji szwagra Józefa

3) śp. Stanisława Mastalska z intencji Agaty Mirek z rodziną z Zarzecza

4) śp. Stanisława Mastalska z intencji Moniki i Leszka Ziemianków z dziećmi

5) śp. Stanisława Mastalska z intencji Spółki Pielęgniarskiej „Wsparcie”

6) śp. Stanisława Mastalska z intencji koleżanek Joanny z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku

7) śp. Stanisława Mastalska z intencji rodziny Franczyków z Nowego Sącza

8) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii i Stefana Malinowskich ze Szczawnicy

9) śp. Stanisława Mastalska z intencji sąsiadki Marii Wójcik

10) śp. Stanisława Mastalska z intencji Klaudii i Arkadiusza Leskich

11) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Marii Ziemianek

11.00  –          1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii Kulasik – 85 r. urodzin z intencji dzieci z rodzinami

2) śp. Anna i Tomasz Adamczykowie

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Dominika – 6 r. urodzin z intencji babci

16.00  –          1) W intencji Parafian

Poza:

1) O potrzebne siły i Boże błogosławieństwo dla brata

 

 

 

PONIEDZIAŁEK                     7 LUTEGO                 

6.45    –          1) śp. Michał i Anna Ligas oraz ich rodzice

2) śp. Michał i Anna Ligas oraz ich rodzice z intencji rodziny Noworolników

Poza: 

1) śp. Maria Opyd – 7 dzień po śmierci z intencji syna Andrzeja z rodziną

2) śp. Kazimierz Konopka z intencji Wójta i pracowników Urzędu Gminy Ochotnica Dolna

3) śp. Stanisława Mastalska z intencji Magdaleny Kozielec z synem Stanisławem

4) śp. Stanisława Mastalska z intencji rodziny Rutkowskich z Nowego Sącza

5) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii i Stanisława Gołdynów z rodziną

6) śp. Stanisława Mastalska z intencji koleżanki Heleny

7) śp. Stanisława Mastalska z intencji koleżanek z Liceum Medycznego

8) śp. Stanisława Mastalska z intencji rodziny Librów z Nowego Sącza

9) śp. Stanisława Mastalska z intencji Doroty Gomulak z rodziną

10) śp. Stanisława Mastalska z intencji sąsiadów Kingi i Piotra Trelów z dziećmi

11) śp. Stanisława Mastalska z intencji Magdaleny i Tomasza Polańskich

12) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Doroty Dudy z rodziną

13) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Michała Niezgody z rodziną

14) śp. Anna Michałczak z intencji rodziny Piwowarczyków

WTOREK                                8 LUTEGO                 

6.45    –          1) śp. Apolonia Jurkowska

Poza: 

1) O szczęśliwe rozwiązanie dla Patrycji i zdrowie dla matki i dziecka

2) śp. Kazimierz Konopka z intencji Wójta i pracowników Urzędu Gminy Ochotnica Dolna

3) śp. Maria i Wojciech Ligas z intencji córki                                                                             

4) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii i Władysława Zygmuntów z rodziną

5) śp. Stanisława Mastalska z intencji rodziny Rutkowskich z Nowego Sącza

6) śp. Stanisława Mastalska z intencji Małgorzaty i Zbigniewa Talarczyków z rodziną

7) śp. Stanisława Mastalska z intencji Teresy i Wiesława Franczyk z rodziną

8) śp. Stanisława Mastalska z intencji rodziny Galiczowskich

9) śp. Stanisława Mastalska z intencji sąsiadów Popardów

10) śp. Stanisława Mastalska z intencji młodzieży z Przyszowej

11) śp. Stanisława Mastalska z intencji Anny i Stanisława Dyda

12) śp. Stanisława Mastalska z intencji Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku

13) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Ludwika i Józefy Kozielec

14) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Eweliny i Jerzego Monterian

15) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Zespołu Biur Nieruchomości REMAX DUO

16) śp. Anna Michałczak z intencji syna Stanisława z żoną

ŚRODA                       9 LUTEGO                             

6.45    –          1) śp. Katarzyna Michałczak z intencji córki Teresy z rodziną

 

 

17.00  –          1) śp. Małgorzata Michalska – 1 r. śmierci z intencji rodziców

Poza: 

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Filipa – 18 r. urodzin z intencji rodziców

2) śp. Kazimierz Konopka z intencji nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej

3) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii Wolińskiej z Ostrowska

4) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marka i Stanisławy Mizera

5) śp. Stanisława Mastalska z intencji Ewy i Jana Leśniaków z Przyszowej

6) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii Głąbińskiej z rodziną z Nowego Targu

7) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marty i Józefa Chrobaków z Rzeki

8) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii Jagieła

9) śp. Stanisława Mastalska z intencji byłej klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przyszowej

10) śp. Stanisława Mastalska z intencji Katarzyny i Andrzeja Biernatów z rodziną z Przyszowej

11) śp. Stanisława Mastalska z intencji Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Przyszowej

12) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Marii i Wiktora Marondel

13) śp. Anna Michałczak z intencji firmy GUT-BUT z Rzeki

 

 

 

CZWARTEK                            10 LUTEGO               

6.45    –          1) śp. Maria Kasprzak

2) śp. Maria i Stanisław Noworolnik – r. śmierci

Poza: 

1) śp. Anna Poparda – r. śmierci                                                                                     

2) śp. Franciszek Ligas – 33 r. śmierci, żona Anna

3) śp. Maria i Stanisław Noworolnik – r. śmierci z intencji rodziny Noworolników

4) śp. Maria Kasprzak

5) śp. Stanisława Mastalska z intencji Janiny i Jana Komorków

6) śp. Stanisława Mastalska z intencji Jana i Stanisławy Gabrysiów z Krościenka

7) śp. Stanisława Mastalska z intencji Rady Parafialnej z Przyszowej

8) śp. Stanisława Mastalska z intencji rodziny Jachymiaków z Kłodnego

9) śp. Stanisława Mastalska z intencji Barbary i Tomasza Wojniczów z rodziną

10) śp. Stanisława Mastalska z intencji Anny i Jana Wolskich z rodziną

11) śp. Stanisława Mastalska z intencji Sabiny i Pawła Sikorz z Przyszowej

12) śp. Stanisława Mastalska z intencji Danuty i Jarosława Mordarskich z Przyszowej

13) śp. Stanisława Mastalska z intencji Katarzyny i Kazimierza Pietruchów

14) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji mieszkańców Osiedla Kliniec

PIĄTEK         11 LUTEGO      DZIEŃ CHORYCH                            

6.45    –          1) śp. Stanisław, Krzysztof i Paweł Kozielec

11.00  –          1) W intencji chorych

17.00             1) śp. Małgorzata Michalska – 1 r. śmierci z intencji siostry z rodziną

2) śp. Tomasz Kasprzak – 7 dzień po śmierci z intencji wnuka Szymona

Poza: 

1) śp. Aniela Kamińska z intencji wnuczki Agaty z mężem

2) śp. Franciszek i Anna Ligas – r. śmierci

3) śp. Kazimierz Konopka z intencji Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej

4) śp. Stanisława Mastalska z intencji Moniki i Piotra Iglarów

5) śp. Stanisława Mastalska z intencji Lucyny i Mieczysława Mordarskich z Przyszowej

6) śp. Stanisława Mastalska z intencji Julii i Stanisława Ziemianków z rodziną

7) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii i Wojciecha Kamińskich z rodziną

8) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii Zabrzeskiej z rodziną

9) śp. Stanisława Mastalska z intencji kuzynki Teresy z rodziną

10) śp. Stanisława Mastalska z intencji Małgorzaty i Krzysztofa Hybel z Przyszowej

11) śp. Stanisława Mastalska z intencji rodziny Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

12) śp. Stanisława Mastalska z intencji Ryszarda Skirlińskiego z rodziną

13) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji brata Franciszka z żoną

14) śp. Anna Michałczak z intencji syna Stanisława z żoną

SOBOTA                    12 LUTEGO               

6.45    –          1) śp. Franciszek i Karolina Kozielec z intencji syna Wojciecha z rodziną

2) śp. Maria Kasprzak – r. śmierci

Poza: 

1) śp. Helena Zaziąbło

2) śp. Stanisława Mastalska z intencji Agnieszki i Pawła Czerwińskich z rodziną

3) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii i Ludwika Gabrysiów

4) śp. Stanisława Mastalska z intencji Grażyny i Rafała i rodziny Kołodziejów

5) śp. Stanisława Mastalska z intencji Małgorzaty i Rafała Pierzchałów z rodziną

6) śp. Stanisława Mastalska z intencji Krystyny i Bogdana Zabrzeskich

7) śp. Stanisława Mastalska z intencji kuzynki Teresy z rodziną

8) śp. Stanisława Mastalska z intencji Zofii i Józefa Trzcińskich

9) śp. Stanisława Mastalska z intencji sióstr służebniczek z Przyszowej

10) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marzeny i Stefana Deptuchów

11) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Dariusza i Julii Kaczmarczyków

12) śp. Anna Michałczak z intencji firmy GUT-BUT z Rzeki

 

 

 

NIEDZIELA                             13 LUTEGO                          

7.00    –          1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i Juliana – 50 r. ślubu

9.00    –          1) śp. Józef Poparda z intencji szwagra z żoną

Poza: 

1) śp. Maria Kasprzak – r. śmierci

2) śp. Kazimierz Konopka z intencji Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej

2) śp. Stanisława Mastalska z intencji Ewy i Dariusza Wadowskich

3) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii i Ludwika Gabrysiów

4) śp. Stanisława Mastalska z intencji Ewy Ociepki z Przyszowej

5) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii Ligas oraz Jadwigi i Stanisława Ziemianków

6) śp. Stanisława Mastalska z intencji Ryszarda Kozielca z rodziną

7) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marii i Antoniego Adamczyków z dziećmi

8) śp. Stanisława Mastalska z intencji Marzeny i Tomasza Woźniaków z Przyszowej

9) śp. Stanisława Mastalska z intencji Heleny Mordarskiej z Przyszowej

10) śp. Stanisława Mastalska z intencji OSP w Przyszowej

11) śp. Jan Kaczmarczyk z intencji Marceliny i Rafała Soroków

12) śp. Anna Michałczak z intencji syna Jana z żoną

13) śp. Anna Michałczak z intencji wnuków Emilii, Huberta i Dariusza

11.00  –          1) śp. Małgorzata Michalska – 1 r. śmierci z intencji syna

Poza:

1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ludwiki i Władysława – 34 r. ślubu    

16.00  –          1) W intencji Parafian