„Po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni”   (Łk 2,46)

W dzisiejsze święto polecamy Bożej opiece wszystkie rodziny naszej parafii wypraszając dla nich łaskę wiary i otwartości na Boże dary, które tak obficie zsyła Bóg każdego dnia. Niech każda rodzina będzie mocna Bogiem.

Msze święte dzisiaj o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 12.30 z udzieleniem sakramentu chrztu świętego. Nie będzie Mszy świętej o godz. 16.00.

Poświęcenie owsa na sumie.

Od jutra zapraszamy na Msze święte kolędowe, które będą sprawowane w dni powszednie o godz. 17.00. Podczas tych Mszy świętych modlić się będziemy za rodziny z poszczególnych osiedli. W tym tygodniu serdecznie zapraszamy:

  • Poniedziałek – Osiedle Kłodne
  • Wtorek – Osiedla: Łęg Górny, Brzegi, Zabliszcze, Patorówka i Kliniec
  • Środa – Osiedla: Obłaz Górny, Kąt, Lachówka i Buciorówka
  • Czwartek – Osiedla: Płaśnie, Księżaki i Gąszcze

Bardzo prosimy, aby przynieść z sobą wodę do poświęcenia. Na zakończenie Mszy świętej będzie adoracja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Przy wyjściu z kościoła prosimy, aby każda rodzina wzięła od ministrantów książeczkę, w której zamieszczone są modlitwy do odmówienia w rodzinie w domu. Niech głowa rodziny zatroszczy się o pobożne odmówienie tych modlitw, pobłogosławi w domu mieszkańców i pokropi wodą święconą. Ministranci rozdają również kolędowe obrazki. Jeśli ktoś chciałby docenić służbę przy ołtarzu ministrantów i lektorów można im złożyć ofiarę. Te pieniądze przeznaczone będą na zorganizowanie dla ministrantów i lektorów wycieczki lub wyjazdu wakacyjnego.

Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które mają przyjąć chrzest w styczniu odbędzie się w środę po wieczornej Mszy świętej.

W piątek zakończenie roku 2021. Msze święte i dziękczynne nabożeństwo o godz. 8.00 i 16.00.

W ostatnim dniu 2021 roku przypada piątek. Dlatego w związku z tą okolicznością, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkim osobom przebywającym na terenie Diecezji Tarnowskiej udzielam dyspensy od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia. Wszystkich korzystających z dyspensy zachęcam do odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz do podjęcia, zgodnie z własnym wyborem, dzieł miłosierdzia lub ofiarowania jałmużny.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

W sobotę będziemy obchodzić uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok. Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 16.00. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Obserwując sytuację w świecie i w Polsce coraz bardziej widzimy, jak bardzo potrzeba się modlić o pokój i opamiętanie dla wszystkich, którzy kierując się pychą i nieuporządkowanym pragnieniem władzy wywołują konflikty i niepokój.

W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca po Mszy świętej o godz. 7.00. Zapraszamy wszystkich członków Róż Różańcowych, również Róż Rodziców.

Raz jeszcze dziękujemy za piękne dekoracje świąteczne i za posprzątanie kościoła przed Świętami. Ponieważ jutro  jest pogrzeb, prosimy do sprzątania we wtorek rano z rodzin: Marii Piszczek, Jadwigi Jurek, Heleny Gorączko, Danuty Kozielec, Joanny Ciesielki, Tomasza Ciesielki, Krystyny Łapaty, Tomasza Łopaty, Renaty Noworolnik i Katarzyny Wąchała.

W ubiegłym tygodniu zmarli śp. Czesław Trembecki z Osiedla Połanki (lat 80) i śp. Maria Tworek z Osiedla Łęg Dolny (lat 83). Jej pogrzeb odbędzie się jutro o godz. 13.00. Polećmy zmarłych Bożemu miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie!