„Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”

 (J 1,12)

Przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Dziękujemy za to, że jest Bogiem z nami. Niech te święta skierują nasze myśli ku Bogu i sprawią, że i w naszym sercu narodzi się i będzie żył sam Bóg. Msze święte dzisiaj o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 16.00.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą uroczystość. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali szopkę na czele z siostrą Irminą. Dziękujemy młodzieży, która pomagała przy budowaniu szopki. Dziękujemy pani Krzysztofowi Chrobakowi za piękne choinki, a druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej za ustawienie i przystrojenie choinek. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Serdecznie dziękujemy Związkowi Podhalan i chórowi parafialnemu na czele z siostrą Lorettą za śpiew podczas Pasterki. Nasze serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę siostry Joanny i dziewcząt, które w Adwencie śpiewały z dziećmi roratnią piosenkę. Dziękujemy również Liturgicznej Służbie Ołtarza – ministrantom i lektorom. Niech dla wszystkich nagrodą będzie radość z przyjścia Zbawiciela do każdego z nas.

Za chwilę zobaczymy scenkę misyjną przygotowaną przez kolędników misyjnych. Przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę na projekty realizowane przez misjonarzy. Serdecznie za nie dziękujemy!

Jutro uroczystość Świętej Rodziny. Podczas wszystkich Mszy świętych będziemy się modlić o świętość naszych rodzin. Będzie również odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz błogosławieństwo małżeństw.

Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 11.00 i 12.30 z udzieleniem sakramentu chrztu świętego. Nie będzie Mszy świętej o godz. 16.00.

Poświęcenie owsa na sumie.

„Posłani w pokoju Chrystusa” – to słowa, które w szczególny sposób będą nam towarzyszyć w tym roku duszpasterskim. Pragniemy życzyć wszystkim naszym drogim Parafianom, by pokój, który wnosi przychodzący Zbawiciel przemienił ponure dni codzienności w rozpromienione i słoneczne chwile radości z obecności Boga w naszych sercach.

Zapewniamy o naszej modlitwie u Jezusowego Żłóbka.