Apel Biskupa Tarnowskiego

o modlitwę w intencji pokoju i ładu społecznego w naszej Ojczyźnie

Drodzy Diecezjanie!

Z niepokojem i wielkim zatroskaniem przyjmujemy docierające do nas informacje o sytuacji na wschodniej granicy Polski. Powaga zaistniałej sytuacji sprawia, iż nie możemy pozostać biernymi obserwatorami pokładającymi całą ufność jedynie w ludzkiej i militarnej sile. Konieczna jest wzmożona modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz zaradzenia powstałemu kryzysowi. Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

            Dlatego też z wdzięcznością przyjmujemy rozpoczynającą się dziś inicjatywę Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej pod hasłem: „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!” – są to słowa nawiązujące do II Pielgrzymi św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Wspomniana inicjatywa rozpoczyna sztafetę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu, a także w intencji ładu społecznego i ustania pandemii. Sztafeta obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i potrwa nieprzerwanie do 8 czerwca 2022 roku. Do włączenia się w modlitwę w tych intencjach zapraszam też wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne.

Chciejmy zaangażować się w ten duchowy program, na który składa się celebracja Eucharystii, rozważania oparte na nauczaniu św. Jana Pawła II, adoracja oraz modlitwy w intencji Ojczyzny zanoszone do Boga przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli – przemożnego Patrona Polski. W wyznaczonym dla danej parafii dniu w harmonogramie sztafety modlitewnej, Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w tę inicjatywę całą wspólnotę parafialną, a zwłaszcza Róże Różańcowe, stowarzyszenia i wspólnoty działające w danej parafii, a także instytucje oświatowe i samorządy lokalne. Niech każdy poczuje się zobowiązany do modlitwy w podanych intencjach, gdyż Ojczyzna to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność. Z historii wiemy, jak wielką rolę w dziejach Polski odegrała właśnie moc wiary i zanoszonej do Boga modlitwy. Niech modlitewne błaganie o pokój, poszanowanie ludzkiej godności oraz praw, gromadzi nas licznie w parafialnych wieczernikach.

Drodzy Diecezjanie! Gorąco proszę kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Polski, w intencji ofiar zaistniałego konfliktu oraz o jego rychłe pokojowe rozwiązanie.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej JEŻ

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 21 listopada 2021 r.

„Jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18.37)

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to uroczystość patronalna Akcji Katolickiej. Członkom Akcji Katolickiej życzymy wielu Bożych łask i otwartości na zadania, które stawia przed nimi sam Chrystus Król. Spotkanie Akcji Katolickiej dzisiaj po wieczornej Mszy świętej.

Dzisiejsza uroczystość to również święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Cieszymy się wszystkimi ministrantami i lektorami. Gratulujemy zwłaszcza tym dwudziestu chłopcom, którzy dzisiaj podczas Mszy świętej o godz. 9.00 stali się ministrantami. Wszystkim życzymy, by zapatrzeni w Jezusa Chrystusa stawali się świętymi, jak ich patron św. Dominik Savio, który mawiał: Lepiej umrzeć, niż zgrzeszyć. Gratulujemy rodzicom tych chłopców i dziękujemy za przykład codziennego życia wiarą.

W najbliższym tygodniu Msze święte codziennie rano o godz. 6.45, wieczorem w środę i piątek o godz. 17.00. W środę zapraszamy do wspólnej modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.

W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje, które mają nas przygotować duchowo do odpustu ku czci św. Mikołaja, ale również na owocne przeżycie czasu Adwentu. Rekolekcje prowadził będzie ks. prałat dr Bogusław Połeć, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krynicy Zdroju. Szczegółowy program rekolekcji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii.

Z całego serca dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na inwestycje oraz do puszek na pomoc Kościołowi w Libanie. Wszystkim ofiarodawcom niech Bóg hojnie wynagrodzi swoim błogosławieństwem. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na pomoc dla uchodźców na wschodniej granicy Polski.

Na tablicy ogłoszeń zamieściliśmy również informację dla wszystkich, którzy chcieliby pomóc dziecku choremu na SMA. Malutka Iga czeka na terapię genową. Pomóc można poprzez Stowarzyszenie „Się Pomaga”. Wszelkie informacje na afiszu.

Serdecznie dziękujemy za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek po Mszy świętej rano zapraszamy do sprzątania z rodzin: Stanisława Ziemianka, Stanisława Noworolnika, Heleny Noworolnik, Marii Michałczak, Katarzyny Michałczak, Franciszka Kurnyty, Stanisława Śliwki, Małgorzaty Ligas, Janiny Wąchała i Stanisława Jurkowskiego.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W nowym numerze Gościa Niedzielnego znajdziemy artykuły o sytuacji na granicy, a także film o tragicznych losach błogosławionego ks. Jana Machy. W Niedzieli ciekawy artykuły o Cudownym Medaliku. Jest też nowy numer Małego Gościa Niedzielnego dla dzieci.

W ostatnim tygodniu zmarł śp. Jan Kamiński z Osiedla Króle (lat 72). Polećmy go miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie!