„Wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało;

ona [wdowa] zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko,

co miała na swe utrzymanie” (Mk 12,44)

Decyzją Stolicy Apostolskiej przez cały listopad można zyskać i ofiarować za zmarłych odpust zupełny. Trzeba spełnić następujące warunki:

– stan łaski uświęcającej

– przyjęcie Komunii świętej

– wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego

– nawiedzenie cmentarza lub kościoła połączone z modlitwą za zmarłych: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”

– modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Niech zyskiwanie i ofiarowanie za zmarłych odpustów będzie wyrazem naszej wiary i miłości. Jest to również uczynek miłosierny. Chciejmy nie zaniedbać okazji do czynienia dobra, którą daje nam Kościół.

Za zmarłych, których imiona napisane są na kartkach wypominkowych będziemy się modlić na różańcu jeszcze jutro przed Mszami rano i popołudniu. Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji. Niech dobry Bóg obdarzy swoim błogosławieństwem wszystkich dobrodziejów.

W najbliższym tygodniu Msze święte codziennie rano o godz. 6.45, wieczorem w poniedziałek, środę, czwartek i piątek o godz. 17.00.

W środę po wieczornej Mszy świętej zapraszamy na spotkanie Parafialny Zespół Synodalny.

W czwartek 11.11 święto Niepodległości. Msza święta w intencji naszej Ojczyzny o godz. 6.45. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Ojczyźnie, a także o wszystkich, którzy dla niej cierpieli i ofiarowali swoje życie. Niech ten dzień będzie również dla każdego z nas okazją do refleksji: co ja czynię dla dobra i wielkości Polski?

Spotkanie dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD) w sobotę o godz. 11.00.

W przyszłą niedzielę zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia o godz. 15.00. Będziemy w szczególny sposób modlić się w intencji naszej Ojczyzny, a także o łaskę uwolnienia nas spod epidemii koronawirusa. Swoje intencje prosimy wpisywać do Księgi Próśb wystawionej przy ołtarzu św. Siostry Faustyny.

Dzisiaj członkowie Grupy Młodzieżowej zapraszają dzieci na Bal Wszystkich Świętych, który odbędzie się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej o godz. 15.00. Prosimy, by stroje dzieci nawiązywały do strojów świętych. Rodziców również zapraszamy do wspólnej zabawy. Będą konkursy z nagrodami, a także zabawy taneczne.

W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 młodzieżowa grupa teatralna Renovatio z Krużlowej zaprasza na spektakl pt. Wizyta. Nawiązuje on do pielgrzymek Jana Pawła II do naszej Ojczyzny za czasów PRL-u. Przedstawienie odbędzie się w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej.

„Kobieta – królewski projekt”. W Barcicach k/Nowego Sącza  19-21.11.2021 odbędzie się weekendowe spotkanie dla kobiet, które poprowadzi Sylwia Wilk z Rzeszowa. Serdecznie zachęcamy Panie, by zainteresowały się tą propozycją. Celem spotkania jest odkrycie na nowo powołania i szczególnego obdarowania kobiety przez Pana Boga. Wszystkie szczegóły zamieszczone są na plakacie na tablicy ogłoszeń.

Z całego serca dziękujemy za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę, w uroczystość Wszystkich Świętych, a także na cmentarzu na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i w I piątek na misje. Wszystkim ofiarodawcom niech Bóg hojnie wynagrodzi swoim błogosławieństwem. W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna.

Serdecznie dziękujemy za posprzątanie kościoła w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek po Mszy świętej rano zapraszamy do sprzątania z rodzin: Jadwigi Kozielec, Moniki Osman, Haliny Stachoń, Anny Udziela, Józefy Chlebek, Jana Ziemianka, Józefa Udziela, Marty Chlebek, Ludwika Mastalskiego i Teresy Nosal.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W nowym numerze Gościa Niedzielnego znajdziemy artykuły np. o koncertach w kościele, czy słowach konsekracji. W Niedzieli ciekawy artykuł o modlitwie, która jest siłą bezsilnych.