Msze święte za +Stanisławę Mastalską

 1. w 7 dniu po śm.
 2. w 30 dniu po śm.
 3. z int. córki Joanny z mężem i córką
 4.    „    córki Magdaleny
 5.    „    syna
 6.    „    szwagierki Marii
 7.    „    szwagierki Lucyny
 8.    „    szwagierki Danuty
 9.    „    szwagra Józefa
 10.    „    Magdaleny Kozielec z synem Stanisławem
 11.    „    Marii i Władysława Zygmunt z rodz.
 12.    „    Marii Wolińskiej z Ostrowska
 13.    „    Janiny i Jana Komorek
 14.    „    Moniki i Piotra Iglar
 15.    „    Agnieszki i Pawła Czerwińskich z rodz.
 16.    „    Ewy i Dariusza Wadowskich
 17.    „    rodz. Wadowskich
 18.    „    Józefy i Józefa Iglar
 19.    „    Joanny i Artura Majerczyk
 20.    „    koleżanek i kolegów córki Joanny z Liceum
 21.    „    Barbary Ligas
 22.    „    Wiesława i Małgorzaty Poparda z rodziną
 23.    „    Sióstr Albertynek  z Tylmanowej
 24.    „    Genowefy Kuta z Kamienicy
 25.    „    Marii Jagieła z Tylki
 26.    „    Zuzanny i Andrzeja Hebda
 27.    „    Marii i Józefa Piszczek z Przyszowej
 28.    „    rodz. Bodziarczyków
 29.    „    rodz. Bargieł z Przyszowej
 30.    „    Siostry Mirosławy Kamińskiej
 31.    „    Chóru MISERICORDIA
 32.    „    sąsiadów Ligasów
 33.    „    Grzegorza i Gabrieli Ligas
 34.    „    Wojciecha Ligasa z rodz.
 35.    „    Andrzeja Ligasa
 36.    „    Marcina Ligasa
 37.    „    Władysławy Wyrostek z Zarzecza
 38.    „    Agaty Mirek z rodz. z Zarzecza
 39.    „    rodz. Rutkowskich z N. Sącza
 40. „                   „          „               „                     „
 41.    „    koleżanek z Liceum Medycznego
 42.    „    Stanisławy i Marka Mizera
 43.    „    Stanisławy i Jana Gabryś z Krościenka
 44.    „    Lucyny i Mieczysława Mordarskich z Przyszowej
 45.    „    Marii i Ludwika Gabryś
 46.    „    Marii i Ludwika Gabryś
 47.    „    Marii i Jerzego Michałczak
 48.    „    Zofii i Stanisława Ziemianek
 49.    „    Anny i Pawła Adamczyk z rodz. z Zabrzeży
 50.    „    Marii i Józefa Adamczyk z rodz.
 51.    „    Jana Kaima z rodz.
 52.    „    rodz. Kwiatków
 53.    „    rodz. Dudów
 54.    „    Genowefy Adamczyk
 55.    „    Iwony i Daniela Świteckich
 56.    „    Anny i Kazimierza Adamczyk
 57.    „    Anny Szal z rodz.
 58.    „    Lucyny i  Andrzeja Twaróg z Przyszowej
 59.    „    Renaty i Stanisława Cabała z Przyszowej
 60.    „    Ewy Gawor i Urszuli Marczyk
 61.    „    Marty i Pawła Gurgul
 62.    „    kuzyna Władysława z Grywałdu
 63.    „    kuzynki Elżbiety Kuśnierczak z rodz.
 64.    „    rodz. Bugajskich z Przyszowej
 65.    „    Marii i Andrzeja Mruk
 66.    „    Agnieszki Stefaniak z rodz.
 67.    „    Moniki i Leszka Ziemianek z rodz.
 68.    „    Marii i Stanisława Gołdyn z rodz.
 69.    „    Małgorzaty i Zbigniewa Talarczyk z rodz.
 70.    „    Ewy i Jana Leśniak z rodz.
 71.    „    Rady Parafialnej z Przyszowej
 72.    „    Julii i Stanisława Ziemianek z rodz.
 73.    „    Grażyny i Rafała oraz rodz. Kołodziejów
 74.    „    Ewy Ociepka z Przyszowej
 75.    „    Marii Garlickiej
 76.    „    Anny Kozielec
 77.    „    Ewy i Pawła Kaput
 78.    „    Beaty i Józefa Hebda z dziećmi z Przyszowej
 79.    „    rodz. Piszczków i S. Alicji
 80.    „    pracowników Ośrodka Zdrowia w Tylmanowej
 81.    „                   „          „               „                     „
 82.    „                   „          „               „                     „
 83.    „    Teresy Nosal z rodz.
 84.    „    rodz. Rudzewiczów
 85.    „    Józefy i Kazimierza Wójcik z rodz.
 86.    „    Jolanty i Marcina Sewiło z Przyszowej
 87.    „    Ireny i Stanisława Sewiło z Przyszowej
 88.    „    Dyrektora  Rady Pedagogicznej Szk. Podstawowej w Stroniu
 89.    „    Łucji i Józefa Sułkowskich ze Stronia
 90.    „    Anety i Grzegorza Horniczak
 91.    „    Marty i Bogdana Jasiontek
 92.    „    Haliny i Jana Michałczak z rodz.
 93.    „    Anny i Krzysztofa Stawiarskich
 94.    „    Doroty i Tomasza Michałczak
 95.    „    Spółki Pielęgniarskiej WSPARCIE
 96.    „    koleżanki Heleny
 97.    „    Teresy i Wiesława Franczyk z rodz.
 98.    „    Marii Głąbińskiej z rodz z N. Targu
 99.    „    rodz. Jachymiaków z Kłodnego

100.    „    Małgorzaty i Rafała Pierzchała z rodz.

101.   „    Marii Ligas i Jadwigi i Stanisława Ziemianek

102.   „    Agnieszki i Jakuba Dyda

103.  „    Antoniego i Barbary Wojdyło

104.   „    Cecylii i Jana Chrobak z rodz.

105.   „    Renaty i Rafała Franczyk z rodz. z Zalesia

106.   „    Krzysztofa i Katarzyny Chrobak z rodz. z Raby Wyżnej

107.   „    Marii i Władysława Młynarczyk

108.   „    Marii Mikołajczyk

109.   „    Marii i Ludwika Mikołajczyk

110.   „    Macieja i Lucyny Mikołajczyk

111.   „    Przewodniczącego Rady Gminy Macieja Mikołajczyka

112.   „    Wójta Tadeusza Królczyka

113.   „    Edyty i Marcina

114.   „    sąsiadów Piszczków

115.   „    Danuty Jaworskiej

116.   „    Władysława Kulasika

117.   „    Agaty Pyrdoł z rodz.

118.   „    Karoliny Noworolnik z rodz.

119.   „    Marii Faltyn z Ochotnicy Górnej

120.   „    Janiny oraz Marka Ziemianek

121.   „    Stanisławy i Wojciecha Malik

122.   „    koleżanek Joanny z Punktu Przedszkolnego przy Szk. Podst. w Krościenku

123.   „    rodz. Galiczowskich

124.   „    Marty i Józefa Chrobak z Rzeki

125.   „    Barbary i Tomasza Wojnicz z rodz.

126.   „    Marii Zabrzeskiej z rodz.

127.   „    Krystyny i Bogdana Zabrzeskich

128.   „    Ryszarda Kozielca z rodz.

129.   „    Zofii i Stanisława Udziela

130.   „    rodz. Kwitów i Wąchałów

131.   „    Piotra Kwita

132.   „    Dagmary i Michała Kwit

133.   „    pracowników Parafii z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

134.   „    Katarzyny i Tomasza Skirlińskich

135.   „    Beaty i Bogusława Jurkowskich

136.   „    Bogusławy i Stanisława Ligas z rodz.

137.   „    Elżbiety i Krzysztofa Jurkowskich

138 .  „    Magdaleny i Michała Romankiewicz z dziećmi

139.   „    Małgorzaty i Franciszka Zabrzeskich z dziećmi

140.   „    Haliny i Stanisława Leskich z rodziną

141.   „          „            „                „            „

142.   „    Marii i Marcina Olchawa z rodz.

143.   „          „           „                „          „

144.   „    sąsiadów Joanny i Michała Wójcik

145.   „    Stanisławy Ligas z Kłodnego

146.   „    Anny i Józefa Ligas z rodz.

147.   „    Agnieszki i Szymona Duda z Biertowic

148.   „    Marii Pająk z dziećmi z Przyszowej

149.   „    rodz. Franczyków z N. Sącza

150.   „    rodz. Librów z N. Sącza

151.   „    sąsiadów Popardów

152.   „    Marii Jagieła

153.   „    Anny i Jana Wolskich z rodz.

154.   „    kuzynki Teresy z rodz.

155.   „         „            „          „

156.   „    Marii i Antoniego Adamczyk z dziećmi

157.   „    Janiny z rodz. z Os. Kąt

158.   „    Marzeny i Zenona Zapiór

159.   „    Stanisławy Jasińskiej

160.   „    Lucyny i Roberta Chojnowskich

161.   „    Agnieszki i Artura Szczygieł

162.   „    Danuty i Wojciecha Kurcz

163.   „    Władysławy i Antoniego Udziela ze Szczawnicy

164.   „    Weroniki i Tomasza Zapiór

165.   „    Martyny i Macieja Kurcz

166.   „    rodz. Czubiak

167.   „    rodz. Tokarczyk

168.   „    przedszkolaków z rodzicami

169.   „              „                       „

170.   „    Anny i Kazimierza Jurkowskich

171.   „    Ireny i Władysława Piszczek

172.   „    Anny Jurkowskiej

173.   „    sąsiadów Iwony i Wojciecha Zasadni

174.   „    Katarzyny i Józefa Kasprzak z rodz.

175.   „    Marii, Danuty i Stanisława Adamczyk

176.   „    Stanisławy Adamczyk

177.   „    Marii i Stefana Malinowskich ze Szczawnicy

178.   „    Doroty Gumolak z rodz.

179.   „    młodzieży z Przyszowej

180.   „    byłej kl. VII ze Szk. Podst. w Przyszowej

181.   „    Sabiny i Pawła Sikoń z Przyszowej

182.   „    Małgorzaty i Krzysztofa Hybel z Przyszowej

183.   „    Zofii i Józefa Trzcińskich z Przyszowej

184.   „    Marzeny i Tomasza Woźniak z Przyszowej

185.   „    Barbary i Jerzego Muniak

186.   „    Doroty i Bronisława Ociepka z Firmy OSKARBUS

187.   „    Kamili i Dariusza Śmierciaków z zespołu PRZYSZOWIANIE

188.   „    Joanny i Tadeusza Piszczek

189.   „    Tomasza Piszczka

190.   „    Wandy i Jana Wardęga

191.   „    Agaty i Jana Wardęga

192.   „    Zofii i Józefa Malarz

193.   „    Elżbiety  Pawła Ligas

194.   „          „            „        „

195.   „    czcicieli Miłosierdzia Bożego z Przyszowej

196.   „    Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego z Przyszowej

197.   „    Zofii Nawalaniec

198.   „    Marii i Adama Nawalaniec

199.   „    rodz. Królów

200.   „    sąsiadki Barbary Wójcik z rodz.

201.   „    sąsiadki Sylwii Sarota z mężem

202.   „    Agnieszki i Stanisława Cebula

203.   „    Teresy i Jana Adamczyk

204.   „    sąsiadki Marii Wójcik

205.   „    sąsiadów Kingi i Piotra Trela z dziećmi

206.   „    Anny i Stanisława Dyda

207.   „    Katarzyny i Andrzeja Biernat z rodz. z Przyszowej

208.   „    Danuty i Jarosława Mordarskich z Przyszowej

209.   „    Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego

210.   „    Sióstr Służebniczek z Przyszowej

211.   „    Heleny Mordarskiej z Przyszowej

212.   „    Stanisławy i Edwarda Cabały z Przyszowej

213.   „    kościelnego Józefa Kalisza z żoną

214.   „    pań z kuchni Bazyliki św. Małgorzaty

215.   „    grupy młodzieżowej przy par. św. Małgorzaty w N. Sączu

216.   „    przyjaciółek córki Magdaleny

217.   „              „             „          „

218.   „    Anety i Tomasza Surowiak

219.   „    Teresy Surowiak

220.   „    Anety i Krzysztofa Faron

221.   „    Kręgu Rodzin Domowego Kościoła ze Stronia

222.   „    rodz. Michalików ze Stronia

223.   „    Ewy i Pawła Hybel

224.   „    Krzysztofa i Anny Pietrucha

225.   „    Stanisława i Marii Pietrucha

226.   „    Dyrekcji, Grona Ped. i Prac. Szk. Podst. w Przyszowej

227.   „    Lidii Kowalczyk z Łukowicy

228.   „    Anny i Pawła Podraza

229.   „    Alicji i Krzysztofa Jarosz

230.   „    Dyrekcji Szk. Podst. z Przecławia

231.   „    Klaudii i Arkadiusza Leskich

232.   „    Magdaleny i Tomasza Polańskich

233.   „    Rady Rodziców Szk. Podst. im. Adama Mickiewicza w Krościenku

234.   „    Dyrekcji i Grona Ped. Szk. Podst. nr 1 w Przyszowej

235.   „    Katarzyny i Kazimierza Pietrucha

236.   „    Ryszarda Skirlińskiego z rodz.

237.   „    Marzeny i Stefana Deptuch

238.   „    OSP w Przyszowej

239.   „    rodz. Majerczyków z N. Sącza

240.   „    Par. Oddziału CARITAS przy Bazylice św. Małgorzaty w N. Sączu

241.   „    Krystyny i Tadeusza Udziela z rodz.

242.   „    Marii Udziela

243.   „    Teresy i Janusza Udziela z dziećmi

244.   „    brata Andrzeja z żoną i synem

245.   „    Karola i Małgorzaty Błażusiak z dziećmi

246.   „    Anny i Artura Dybała

247.   „    Jacka Piotrowskiego

248.   „    Szk. Podst. nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku

249.   „    rodz. Klisiów z Błonia

250.   „    Dyrekcji, Naucz. i Pracowników Zesp. Szk. – Przedszk. w Tuszymie

251.   „    Sławomira i Agnieszki Borkowskich z rodz.

252.   „    rodz. Klisiów z Przecławia

253.   „    Marii i Wiktora

254.   „    Marii i Wojciecha Kamińskich z rodz. .