JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU            13 czerwca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

    Słowo Boże, które słyszymy w liturgii słowa, czasami może wydawać się nam jak drobne ziarno gorczycy, lecz jeśli padnie na podatny grunt naszego serca, wyrośnie z niego zaskakujący nas krzew, który da schronienie wielu. Nie odrzucajmy nigdy poruszeń serca, których źródłem jest słowo samego Boga. Niech pomaga nam nie tylko w głębszym przeżywaniu Eucharystii, lecz także uwrażliwia na natchnienia Ducha Świętego w codzienności.

   Godzina Miłosierdzia dziś o godz. 15.00 razem z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa
i nabożeństwem fatimskim. Księga Próśb do Miłosierdzia Bożego wyłożona jest przed ołtarzem św. Faustyny.

   Za ofiary na cele inwestycyjne oraz do puszek na uczelnie katolickie składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

    Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy św. wieczornej.

   We wtorek przypada 9 rocznica objęcia Diecezji przez bpa Andrzeja Jeża. Otoczmy go naszą modlitwą.

    W każdy piątek od godz. 17.00 adoracja Najśw. Sakramentu. Na zakończenie adoracji Koronka do miłosierdzia Bożego. Jest wiele spraw, które warto polecić Bogu. Adoracja odbywa się w ciszy, więc każdy ma głos przed Bogiem.

     Mieszkańcom Osiedli Obłaz G., Kąt, Lachówka, Płaśnie i Buciorówka składam serdeczne „Bóg zapłać” za  wywiezienie trawy i liści z cmentarza.

   Do sprzątania kościoła jutro po mszy św. porannej prosimy z rodzin: Żanety Ligas, Danuty Adamczyk, Michała Niezgodę, Doroty Kozielec, Anny Kaczmarczyk, Janiny Bodziarczyk, Jolanty Adamczyk, Heleny Urbanowicz, Heleny Bodziarczyk i Marii Hebda.

   W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek– bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup, męczennik w obozie
w Dachau;

– w czwartek– św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, założyciel albertynów i albertynek, wzór troski o ubogich.