ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                23 maja 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

    Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23), z których będą czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać odpust zupełny.

    Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. To również dzień modlitw Kościoła powszechnego za Kościół w Chinach. Msze święte jak w niedzielę.

    W środę obchodzimy Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się i stale troszczą się o nas, z ojcami kształtują naszą osobowość. Otoczmy modlitwą wszystkie matki i prośmy, by w zdrowiu, radości i pokoju serc wypełniały niezwykłą misję miłości wobec każdego człowieka, dzięki której człowiek nigdy nie pogubi się we współczesnym świecie.

    W czwartek pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca. Tego dnia będziemy się modlić o uświęcenie tych, których Chrystus zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń.  

   W następną niedzielę będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.

   Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych w kościele o godz. 18.00.

   Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. O Przygotowanie I Ołtarza prosimy mieszkańców Osiedla Kłodne cz. I, II Kłodne cz. II,  III mieszkańców Os. Łęg Górny i IV mieszkańców Os. Brzegi.

   Do sprzątania kościoła we wtorek po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Stanisława Adamczyka, Zofii Bodziarczyk, Bernadetty Kozielec, Barbary Gębacz, Anny Chlebek, Anny Michałczak, Piotra Michałczaka, Barbary Michałczak, Anny Poparda i Krystyny Michałczak.

    W tym tygodniu patronują nam:

– w środę  – św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, wychowawca młodzieży, opiekun ludzi chorych, założyciel wspólnoty duchownych, zwanych oratorianami, w Polsce – filipinami;

– w sobotę – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), dziewica, wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.