DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                        11 kwietnia 2021

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

    Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

    O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia – zapraszam do wspólnej modlitwy. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności Bożemu Miłosierdziu.

   Z okazji Święta Miłosierdzia dzisiaj w Polsce można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele przed Najśw. Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum.

   Za ofiary na cele inwestycyjne i do puszek na Caritas  składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

   Msze święte odprawiane są o godz. 6.45 oraz w środę i w piątek o godz. 18.00.

   Rozpoczynamy dziś Tydzień Miłosierdzia.

   W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości. Wywieśmy w tym dniu na naszych domach flagę państwową i watykańską.

   Adoracja Najśw. Sakramentu w piątek od godz. 17.00.

   W następną niedzielę będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną.

   Katecheza dla dzieci i rodziców klas trzecich w poniedziałek: dla szkoły z Zawodzia o godzinie 17.00, dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o godzinie 18.00.

   Do sprzątania kościoła we wtorek po Mszy św. porannej prosimy z rodzin: Haliny Drabik, Krystyny Kozik, Stanisławy Motor, Anety Zabrzeskiej, Klaudii Marzec, Teresy Kozielec, Małgorzaty Wąchała, Stanisławy Ligas, Stanisławy Wójcik i Lucyny Adamczyk.